Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Εκβιάζουν ανέργους να δουλεύουν σαν δούλοι!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ
το portal
του ΚΚΕ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016 ΑΡΙθ
ΦΥΛΛΟΥ 12606
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟY ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΟΝ «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»
Η «ρύθμιση» του χρέους
απαιτεί προσήλωση οι θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 20ό Συνέδριο του Κόμματος 2ο
στα αντιλαϊκά μέτρα
Μεγάλη πανεξόρμηση, σε κλίμα άμιλλας, ετοιμάζουν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ
ΣΕΛ. 5
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΑΕΔ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ
Εκβιάζουν ανέργους να δουλεύουν σαν δούλοι!
Αυτό απαιτείη «ανάκαμψη» των κερδών του κεφαλαίου. Οι εργαζόμενοι να απορρίψουν
το δίλημμα «ανεργία ή εργασιακή ζούγκλα», να παλεύουν για δουλειά με δικαιώματα
Με την προκλητική απειλή της αφαίρεσης ακόμα κα
Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η πίεση στους ανέρ
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
αυτού του γλίσxρου επιδόματος ανεργίας των 360
γους να ρίξουν ακόμα πιο κάτω την απαιτητικότητά
Πανεξόρμηση!
ευρώ το μήνα για τους επιδοτούμενους ανέργους κα
τους και να αποδεχτούν άθλιους μισθούς και συνθήκες
Με αποφασιστικότητα κα
δουλειάς, με επιπτώσεις και στους σημερινούς εργα
τη στέρηση της «κάρτας ανέργου» για τους μη επ
μαχητική αισιοδοξία σχεδ
δοτούμενους, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άζουμετη μεγάλη εξόρμηση
προχώ- ζόμενους. Γίνεται φανερό ότι η πλήρης μετατροπή τ
της Κυριακής με τον Ριζο
ρά στη διαμόρφωση μέτρων ελέγχου και κυρώσεων
ΟΑΕΔ σε σύγχρονο δουλεμπορικό δείχνει το τι θα
σπάστη», που θα περιλαμβά
νει τις θέσεις της ΚΕ για το
σε βάρος των ανέργων, σε περίπτωση που αρνηθούν
προσφέρει στους εργαζόμενους η περίφημη ανάκαμψη
να αποδεχτούν εργασία ή συμμετοχή σε πρόγραμμα
Την ίδια στιγμή, μειώνονται στον προύπολογισμό του
ου, που θα πραγματοποιη
κατάρτισης-απασχόλησης, με τους όρους που τους
ΑΕΔ για το 2017 τα κονδύλια που προορίζονται για τους
θεί το διάστημα 30 Μάρτη
προτείνει ο ΟΑΕΔ
με 2 Απρίλη 2017 αποτελε
ανέργους και αυξάνονται αυτά που πάνε στο κεφάλαιο
και κάλεσμα μάχης στην ερ
γατική τάξη: κlσχυροποιού
ΣΕΛ. 9
με το ΚΚΕ. Πα δυνατό ερ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
γατικό κίνημα και κοινων
κή συμμαχία. Πα την εξου
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Προβοκάτσια της ΕΡΤ
σία το σοσιαλισμό». Αυτό
σε βάρος του ΚΚΕ
το σύνθημα, με όσα το σύ
Τώρα με το ΚΚΕ για τις σύγχρονες
νοδεύουν στο περιεχόμενο
Σε προβοκάτσια σε βάρος του ΚΚΕ
προχώρησε η κρατική ΕΡΤ
του ντοκουμέντου που θα
στο χτεσινό μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων
με ψέματα στο «ρεδώσει στη δημοσιότητα η
ανάγκες μας!
ΚΕ, θέλουμε να βρεθεί στο
πορτάζ από τη συνεδρίαση της oομέλειαςτηςΒολής γα το
νομοσχέδιο που συξητεiταικαι συγκεκριμένα γα τηντροπολογία
επίκεντρο της πολιτικής συ
που αφορά στην εφάπαξ παροή πουεEnγγελεηκβέρνηση.
Ενάντια στο σύστημα
ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ
ζήτησης με τους εργαζόμε
Στο μεσημεριανό δελτίο, στη φάσα στην οθόνη, οχυρlζόταν όΤο ΚΚΕ δεν ψηφίσει αυτήν την Τροπολογία κα, μάλιστα, έ
γραφε:«Στην Ολομέλεια η τροπολογα γa τηνεφάπαξκαταβολή
ξόρμησης την ερχόμενη Κυ
που γεννά φτώχεια,
της 13ης σύνταξης Σύμφωνη η
αντιπολίτευση πλην ΚΚΕ-ΧΑ
ριακή θα αποτελέσει ένα
Αυτή ήταν η «έγκυρη ενημέρωση» που παρεχε η κρατική ΕΡΤ
ανεργία, πόλεμο!
καλό, ορμητικό ξεκίνημα γ
στους τηλεθεατές της!
αυτήν τη συζήτηση. Αλλο
Ολα αυτά, όταν προχτές στη της αρμόδαςEmpo
στε, δεν ξεκινάμε από το μη
ο Χρήστος Κατσώτης εχε κάνει ξεκάθαρη τοποθέτηση γα
Με την ανακοίνωση του Κόμματος για τις
το θέμα, όπου σημείωνε ότι τοΚΚΕθα ψηφίσει την τροπολογία
γανώσεις απ' άκρη σ
πολιτικές εξελίξεις,οι Οργανώσεις τουΚόμ
για την εφάπαξ παρoκή που εEnγγελε η Κυβέρνηση προς του
σε όλη την Ελλάδα ξεδιπλώ
ματος και της ΚΝΕ απευθύνονται στους ερ
συνταξιούχους, γιατί πολλοί συνταξομα την&ουν ανάγκη Ωνουν έναν πλούσιο προγραμ
γαζόμενους και ταλαϊκά στρώματα, στους
στόσο επισήμανε όπΠρόκεπαιγιaΚορobtaκaiΚάλεσεTουςσυ
ματισμό με πλήθος εκδηλώ
νέους, στις γυναίκες των λαϊκών οικογενε
μμετάσχουν μαζκά στο πανελλαδικό συλλα
σεων και άλλων παρεμβάσε
ών Δουλειά που συνδυάζεται με την πανε
λητήριο σήμερα 15 Δεκέμβρη γa να
διεκδικήσουν τη θεσμοθέΟι δεκάδες πρωτοβουλί
ξόρμηση με τις θέσεις της ΚΕ για το 206
τηση της 13ης και της 14ης σύνταξης πουexουνΚαταργήθεi αλ
Συνέδριο του ΚΚΕ
λά και την αναπλήρωση των απωλειών που εαν όλη αυτήν την
οι εκδηλώσεις που εντάσ
ΣΕΛ. 7
ούργησαν τον πλούτο αυτήςτηςΧώρας
σονται στα 100χρονα του
Δεντοάκουσαν; Δεν το είδαμΔενέκawavρεπορτάζ Haπλάρi
Κόμματος, αλλά και η με
ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
χνουνλάσπηστονανεμιστήρακαμετάκάνουντάχα
γάλη προσπάθεια που βρ
Μεγαλώνε
Σήμερα το πανελλαδικό
Ανταγωνισμό
νει τορεπορτάζστηνEPTδήλωνε μέχρι κάποια στιγμή ότι δεν έφυγε με δική του ευθύνη το «ρεπορτάζ
φέρνουν τις οργανώσεις του
συλλαλητήριο
η κινητικότητα
Και ανησυχίες για
ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε σταθε
μεση παρέμβαση στην ΕΡΤέκανε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ
των ΗΠΑ
στην Αθήνα
i οικονομία και ασφάλεια
τουΚόμ
ρή επαφή με χιλιάδες εργα
εισπράττοντας τη γνώριμη απάντηση όπεπρόκει
ζόμενους
Το περiλάθους Ομως σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν μποΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 4
πείνα είναι σύμπτωση
Συνέχεια στη σελίδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα