Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Ευρωπαϊκή βοήθεια για στήριξη επιχειρήσεων και 2η ευκαιρια
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 15/12/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Strauch (ESM)
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Μετά το 2018 olαποιίσειςγια ταμεσοπρόθεσμα Ερα
Βορείου Ελλάδος
Θα αποφασιστεί αν χρειάζονται πραγματικά τα μεσοπρόθεσμα μετρα
Απόφαση του υπουργού Υποδομών Χ. Σπίρτζη
Fraport
Παράταση για τα έργα
Eiiμες στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
εκπτώσεις με
Καταστήματα Απόφαση του υπουργού Υποδομών Χ. Σπίρτζη
ανΟΙΧΤα να παράταση των έργων στο αεροδρόμιο ΜακεΚυριακές
δονία, μετά από αίτημα της Fraport, ποιες
δεσμεύσεις αναλαμβάνει η παραχωρησιούχος.
ολοdήρισης του έργου στο οεmpΜε πρωτοβουλία ΕΕΕΠ στον
προχωρά το Υπουργεο Υποδομών και
ώστε να umpa
εισαγγελέα οι καταγγελίες Λοβέρδου
κανένα πρόβλημα οσφάλειο
σεων και επιβοπw αΜΚα στην
ομαλή κίνηση του oερολιμένα του
2 Δεκεμβρίου 2016,
Στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω διερ
Αθήνα, τη Δευτέρα
καλοΚαρΝούς μήνες κοι το ότ
ηση στέλνει η Επιτροπή Εποπτείας και αποφάσισε ομόφωνα την άμεση ανάληψη
το προβλεπόμενο έργο
Ελέγχου Παιχνίων τις καταγγελίες τουΑνδρέα
ρωτοβουλίας για τη διερεύνηση
αταγγελίος
απολύτως εντός τών συμπειώγημέ.
Λοβέρδου από το βήμα της βουλής αναφορ
Ανδρέα Λοβέρδου και εδικότου βουλευτή
κά με το νέο πλαίσιο για τα «φρουτάκια
τερα τη διαβίβαση στην Εισαγγελία Αθηνώ
και παραδοσης από την γεγpαμΟπως αναφέρει σε σχετική ανακο
Συνεδρίασης της
της ΜΓ
Επαφές οιγΤουρά
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Βουλής (08/12/2016) σχετικά με την εν λόγω
στη με αριθμό 234 Συνεδρίαση της, η οποία
στε αυτή να διερευνηθε
αταγγελία
έλαβε χώρα στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Π., Αχα
αρμοδίως.
ρνών 17 και Πλατεία Μα
ροκορδάτου στην
Από την 1η
δηλών
ροβλεφθ
ΕΤΕΑ Θ
ρουπολογισμ
ρικής Ασφάλιση
23.000
μεγάλο μέρος
Καποτάς.
(ΕΤΕΑ) μ
μόG σημαίνει
συντάξεις,
εκδοθεί σύντομ
Ενιαίο Ταμεί
λογισμό
κόστος περ
ρικής Ασφά
Ταμείου εί
Στις δηλώσεις
Παπαδημητρίου:
ενώ, στην Πρόν
λισης
ΑΠΕ-ΜΠΕ,
Εντυπωσιακά
όμως,
εμότητες,
ΕTEAΕΠ
ρεμούν
λανθασμένες προβλέψεις
δύο τομείς.
0.000
50.000 με 60.000ενσωματώνει,
δοθούν εντός
ς αρχές
όλα εξετου ΔΝΤ
Σύμφωνα μ
της 123.000
λιχθο
πτώσεις έχει προγρΚαποτά,