Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Απέραντο φρενοκομείο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ Παπρώτη φορά οι μεγαλύτεροι SOUL
Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ
Πολιτικοi
ΜΕΡΙΔΑ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2016AP ΦΥΛ1764
εκτός θέματος
Το αίτιο της ελληνικής πα
ραχμής είναι η ξένη ηγε
σία. Οιχυρίαρχοι της πολιτι
eεια στη σελ.9
Πρωτογενέs πλεόνασμα
Αφορμή εγυρευαν οι θεσμοi
35%μέχρι το 2028(!)
έχει δεχθεί ο Τσακαλώτοs
Τομαxαiριπάλι(γιατον.. μποναμά) στονλαιμό τουΜαξiμου
Μοιράζετε λεφτά χωρίς να μας ρωτήσετε; Τότε δεν ισχύουν τα συμφωνηθέντα για το χρέος διαΕγγραφο της ΕυρωπαDής Επιτροπής από τον
μmνύουν στην Αθήνα προσπαθώντας να πιέσουν ναληφθούνταμέτρα που ζητά το ΔΝΤ τώρα.
Ιούνιο του 2016.04
ΟIΔΙΚΑΣΤΙΚEΣ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ0ΡΓΗ (61,9%, ΦΟΒΟ (48,9%), ΝΤΡΟΠΗ(48,4%)
ΑΠΕΡΑΝΤΟ
Στο 93% απογοήτευση
Η διαλυμένη
από το Μνημόνια
Κοινωνια σε
Μόνο το 56,2% συμφωνει με το δώρο στουs συνταξιούχουs
Το 28,4% διαφωνεί με το πάγωμα του υψηλού ΦΠΑ στα νησιά!
πλήρη σύγχυση
Το 61,3% θέλει παραμονή στην ευρωzωνn! Περισσότεροι από
τουs μισούsznτούν άλλη τακτική για να αποφευχθούννέα μέτρα
Ευρήματα-σοκ στις εξαμηνιαίες Τ
ς της MRB
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ
Πτήσεις φυγάδων
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΤΡΑ
μετοlearjetτns
ολiστas Λαγκάρντ, ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ
115 ΕΥΡΩ
Από Μάρτιο
Πώς ακινού
του 2017 σε
νται» ο καταζnκυκλοφορία
τούμενος Αγγε
n Ολυμπια
λος Μεταξάς κα
Οδός. 016
ο Σταύρος Πα
συντάκτης της
πασταύρου. 12
ΤΙ ανακοίνω
δημοκρατ
ας» Ν. ΟικονοΟ Αφγανόsφονιάs...
σε και ποιους ε
«Κormκε» από την ΤράπεzaΠειραιώs
δε. Στα μέσα κα
μου τον περίμε
στα έξω n «αντ
Που σκότωσε στη Γερμανία τη
ο Θωμόπουλος μετοδάνειομaμούθ)
νε στην είσοδο
αυτού» Κατερίνα
φοιτήτρια είχε αποφυλακιστεί με
του Μαξίμου»
Νοτοπούλου. 6
Επεισοδιακή συνεδρίαση χθες. Παρασκanοι αποφάσεις Ο9
το νόμο Παρασκευόπουλου.020
θεσσαλονίκης
Εισαγγελέαs για τnNovartis! «Δωροδοκούσεγιατρούs, mediarΚρατικούs του