Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ίζει η ΙΒ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο TO:1.00E A
1 Τετάρτη
14.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Toon αλά τος:
νεβάσματα στο
Με απογοητεύει
Ετιβεβαιώνει
Χρηματιστήριο
η στάση του ΔΝΤ
το CCC για Ελλάδα
7+7 μετοχές
περιορισμέ
όιcιχύμανσης
χρηματιστηριακή αγορά
δρίαση με χαμηλό
τζίρο. Ο Γeνwoς Δείκτης
Τιμών
640 μονάδ
της... αριστοΗρατιας
ός Δείκτης Τιμών
στις 14:25, διαμορφών
638.16
μονάδες
σημειώνοντας πτώση 0,30%
ύμανσης 6,33
μονάδων. Κατέγραψε wηλό
ρη τιμή στις 643,93 μονάδες
0,60%
χαμηλότερη
τιμή στις 637.60 μονάδες
0.39%
Πράξη νnλού Σημάδια ανάχαμyης
πολιτικού
στην οιχονομια
ικονομία της χώρας βρίσκεται «Οι eΕσηωγέςβeλτώνοντα
βοήθημα στους
σμός συνεtΕ να Esτλήσσει
μπροστά
ακό μια πολυετή περwwτ
δειχνει στα ομόλογα των τραπεtών2αιμε τα
owταξούχους
σημάδι
ς», δήλωσε
πρόεδρος Επιτροrτής Κεφαλαιαχρέους, ενώ
γοράς κ. Χαράλαμπος Dνότσης,
προβλέπει λείσιμο της
πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου
του αξιολόγησης ένταξη
στο τρόveαμμα.
Η εξαγγελια
του πρωθυ
Συνδέσμου Επενδυτών Διαδικτύου
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
υργού για εφάπαE παροχές,
δοκιμαστοή έξοδο στις αγορές
xυρίως προς χαμηλο
ξιούχους,
Ποιες εAmweς μετοχές θα μπορούσαν να ενταχθούν στο
της διαπραγμάτευσης- πoάξη
δείκτη S&P Dividend Aristocrats. O
εταιρείες του διανέ
unηλού πολιτιHού ρίσκου
μουν αδιαλευττος χρήματα στους κατόχους τους από το 2000
Ανεβάζει τον BG
αποβολη
έως και σημερα. Αναλυτνοί πίνοeες από την Μεσογεung
τελεσμ
στηρίζει ο ΣΕΒ,
μιλά για
σταδιακή
αφορά τη
ovquας στην ανάmξη
Νέα, wηλότερη τιμή στόχο
διύλισης τους τελευταίου
μήνες
Διασπορά χαρτοφυλακίου σε συμπληρώνοντας πως αυτή θα
δυσκολίες ποug.
Εληνιxών Πετρισχυρού δολαρίου,
τη μετοχή
μετοχές
που είναι κερδοφόρες πgeπeι
να αφορά μετοχές διαφ5,7 από 5,3 ευρώ, συνδυασμό με την αυξημένη
μοιράζουν χρόνο μέρ
Η:υβέρνηση, τον(ξeι, θα
η Επενδυτική Τράπεζα αποδοτιxότητα της μονάδας
σμα, πρότεινε ο πρόεδρος της
τόσο σε ευρώ, όσο σε
πολύ μεγαλύτερα περέκθεσή της
στην Ελευσί
Γιάννης δολάρια, ενώ
Μεσογειακής ΑΕΕΔ
ιθώρια άσκηση
οποία διατηρεί σύσταση 'buy'
ΙIολrχgowον στα πλαισια του λάxια θα πρέπει να περιλαμβάλιτικής
Η χρηματιστηριακή προβλέπeι
ότι η εταιρία θα εμφανίσει θετ
14ου Συνεδρου του Συνδέσμου νουν
και μετρητά.
Euακή
Η χρηματιστηριακή προχωρά
λιτική μ
προβλεψε
ές ταμειακές ροές
φορολογικές ελαφρύνσεις
μεγέθη της ειαγμένης μιeσοπομενο έτος, επιστρέφοντας στις
προς πραγμomκή
6θεσμα, λόγω του βeλτιωμένου πληρωμές μερισμάτων.
περιβάλλοντος στον κλάδο