Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙor 2016
Γεμάτο δράσεις
Η Συνθήκη Την Κυριακή στις 15:00 μ.μ
παλιά ράμα.
Δόξα Δράμας-Αλμωπός
και εκδηλώσεις
της Λωζάννης της
Αριδαίας
το πρόγραμμα
Η μεγάλη ληστεία
24ης Ιουλίου 1923
της Ονειρούπολης
ο Χριστουγεννιάτικο
Τουρνουά
στη Δράμα (1933)
για το προσεχές
Κων πνου Β. Χιωλου
Σαββατοκύριακο
ρος Ν
ης -Ε
από τον ΓΑΙΑ
Μέρος 8
ελ. 3
σελ.7
σελ 8
Εξαγγελίες που «μυρίζουν» εκλογές
Την ερχόμενη Δευτέρα Εεκινά
Πρόγραμμ
2 μήνες στη δημ
η 5η διανομή ειδών ΤΕΒΑ
Εναρξη προγράμματος ΤΟ 60,32% των συνταξιούχων είνα
στον Δήμο Δράμας
απασχόλησης 4.000
μακροχρόνια ανέργων οι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης
5η διανομ
pογραμ
ής Συνορα
ικής Σύμπραξη
Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας
όμενη Δευτέ
Αλληλεγγύη
ολή αιτήσεων
για το ποιοι συνταξιούχοι και πόσα δικαιούντα
έως την Τετάρτ
έσεων πλή
δημόσιο τομέα της Υγείας, για χρολησης
νων. Η
ιχτή μέχρι 22 Δεκεμβ
πρόσκληση
βοηθήεξαγγελίες
για τους
τη "μο
πληθυσμιακών ομάδων.
ελληνική
ύφεσης
(πλην φόρο
χουν ενημερωθεί κατά
Εδικότερα το ανωτέρω Πρόγραμμα αποσκοπεt
ργείο Ερτίωση της
άσταση
πάντα το ΒΕρολίνο στην πρώτη αντίδραση
ροχρόνια ανέργων
αξιολογούν
Κραχτίδη.
στην στήριξη
των ευάλωτ
αποτελεσματική αφορά είναι
πάνω αποδοχ
μέτρα.
ιοίχος λαμβάνει
ότι οι Βεσμοt
ευκόλυνση της
μης, λόγ
ψήσεις, ανέρχομαiων τουλάχιστον είχαν
θμιση
αρεχόμ
δηλαδή
έων Υγεία
παραμένουν πολλά (σχεόσο τέτοιες πρωτοβουλίες
φwδιασμούς οι θεσμοί
ιδικότερα
ρίως το ΔΝΤ
Μπουν με
μενη εβδομάδα.
ην αναβάθμιση
προσόντων
πρωθυπουργού
μένη αίτη
κροχρόνια ανέργων
βέρνηση, παραμένοντ
μακροχρόνια ανέργων
παραλάβει ο ωφελού
νωνικών αναγκών.
Εκθεση αδιόριστων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας
ριεχόμενο της Δημόσιας
Ο Δήμος δυσκολεύεται να
πογραφής
ωφελούμενου,
χρονικό διάμητρώα ανέργ
τους προσλάβει επικαλούμενος
οίοι έχουν
βιβλί
Χιλιάδες εγκαταλείπουν
τήσεων, δηλαδ
Οικονομικές δυσκολίες
γλιτώσουν τις για να
εισφορές
τον ΟΑΕΕ Χρ. Μαμσάκος: «Η χρηματοδότηση από την κεντρική
Ο Γενικός Επιθεωρητής
εκτιμάται ότι φτάνει ο αριθμός
Αστυνομίας Βορείου διοίκηση έχουν μειωθεί σημαντικά, περίπου στο 60%
εξώηwο αποφάσισαν φύγουν από
Ελλάδος στη Δράμα
ήδηouξημένων
ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με την οποία Θα έπρεπε
σκέφθηκε χθες
έχουν ήδη προσληφθε
ήμο Δράμας
ενικός Επιθεωρητή
ασφαλισμένοι
δημοσ
Εκπαίδευσης ITE). Πρό
άφο Μηχαν
Κόλαο λόγο Δασοπονία
ψαν λόγω
ολής αίτηση
Σύμφωνα με την έκθεσή
Είδη.
νοδευόμενοι από
Ειοδότησηςήλόγω θανάτ
Μαμσά
Αστυνομικό Δ/ντη Δράμα
διακοπή επαγγέλματος
διότι ενώ έχ
μείο έχει
έχουν προσλη Βgi όλοι, εκτό
αραπάνω.
σφαλισμένα
οίους
όλη υπόθεση, είναι ότι ο δή
Δράμα
δράμα
ότι όπως είπε
από την
όντων), σήμερα
ους προσλαμρουπολογιρείται από τις εισφορές
διαδικασίες έχ
λοκληρωθεί
ίναι αρωμό
δυσκολίες
Ειούχων
χρηματοδοτήσεις από τη
ντρική
κηση έχουν μειωθεί ση
γίνει αρνητική
Πρωινό
Χθες Παρασκευή
ότερες χρονιές
σκεψη είχ
υπικό χαρακτήρα
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
δρομολοΕΣΠΑ
ADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
γηση της
ΝΑΡ. ΝΕ.Τ διατέρως
Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΡΓΟΥ
άρχης Δρα
δήλωσε ότι
ξεμπλόκαρε
parpet.g
ON. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ 825210
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα