Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Σήμερα στην Ονειρούπολη
Συγκεντρώσεις στο
Βγήκε το ζευγάρι
ράμα.
Χοροί απο τον Ποντο
Εργατικό Κέντρο και
του τελικού
θεατρική παράσταση
στην πλατεία Ελευθερίας
φοιτητών και μουσική
Χλιαρές οι απεργιακές
Η μεγάλη ληστεία
Κυπέλλου
στη Δράμα (1933)
στους δρόμους
συγκεντρώσεις
ΕΠΣ Δράμας
της πόλης
Μέρος 7
στη Δράμα
ελ. 3
σελ.7
σελ 8
Ν. Λιάτσης: «Δεν λείπει τίποτα στο Νοσοκομείο μας
εκινά σήμερα η πληρωμή
Ο πολιτικός
Έχασε το Νοσοκομείο
επιδομάτων και Δώρου
κύκλος
ρασκευή 16 Δεκεμβρίο
Από ση
Δράμας 1 εκατ. € από
θα αρχίσει
Δώρο Χρ
ύμενους ανέρ
Ευάγγελου Χ Μαρινόπουλου
Συμβολικά ας
τον προϋπολογισμό του:
δια μέ
ιδόματα ανεργί
ανεξαρτητως
(κανονικά
Λέγεται ότι δόθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας για ανάγκες σε αναλώσιμα
ταλισμά Και
πούμε ότι Αριστερ
τικούς λογαριαελαϊκή εξουάρχει διάχυτη
σία,ηκρατικηοικονομία,
μείο Δράμας
ιδιοκτησίας οσοσιαλισμός
ρώ από
λογισμό
Επίδομα σε ανασφάλιστους
υπερήλικες από τον ΟΓΑ
εναλλάσσονται και κατά καpούςημία
την έννοια ότι
οσοκομείο Δράμας
πήραν πίσω, αλλά
θα επα
στη συνέχεια,
πάλη μεταξύ πλουσίων
άρα παίρνει
ψους έως
πρόβλημα υπήρξε αρχικά
ομείο της πόλης μας
vod συσαιρεύουν πλούτο νόμιμ
ράνομα, ηθικά η ανηθικα, εργαζομενοι
πολλούς μή
ρίζονται
ότερα, στην εγ
ίδιο η εκμεταλλευόμενοι
άλλους, οι
μεταξύ άλλων,
οίος ανέλαβε τη διοίκηση
ράμας
iκο Λάτση
αναγκαίες αγορές
Δράμα
φήσει ποσότητ
καλο, αλλά πάντα φθονούν τους πολύ
άτων από
συνταξιοδότη
λεγγύης
κομείο Καβάλα
μπορώντας ναGσουνoύτεκαλάούτεμέ
ρούπολογισμος,
σημαίνει ότι τους πρ
αντησή
τρια είναι πάντα φτωχοί
Υγείας της
υπολογισμούς
Δράμας, θα μπορούσε να δουλέψει
ρούνται ακόμα
στοquινδη.
Αλεξανδρούπο
λης πηναl
λαμβάνο
μίσος μεταξύ
βουν συνταξ
εξωτερικό
Γίνε δότης μυελού των οστών & αιμοποιητικών κυπάρων
επανάσταση οινέοιηττεςπροσπαθούν
Η «Ελπίδα» για τα παιδιά
αβάλλεται πλήρες
ανικάνων έξυπνων
ποιοτικά τα κρτη
με νεοπλασματικές παθήσεις
κνηρωνμεσυνεπεια ημελάττωση τη
πλήρη έτη
την πτωση
για κάθε ένα έτος
αηςόλων ή ακόμα και τwguση. Τοτε
φιλοξενείται φέτος στην Ονειρούπολη
ο λαός δuixντι τους επανuστάτις
έρχεται
προγούμενο καθεστώς της
Η Π. Καραφυλλίδου, Κοινωνική λειτουργός στην Τράπεζα Εθελοντών
μίας και τη
ποσό της διαφοράς
μετά την
Δοτών Μυελού των οστών «οραμα Ελπίδας» μιλάει στον «Πρωινό Τύπο
σύνταξης
Αυτή ηεναλλαγήοφείλεται στο φυσικό
Θανάση
νετής Πώς να εξισώσεις
σοφό με
μεταβολής
ού της
tyαντα με τον νάνο,
βάνουν από
τικό τον οκνηρό, την μέλισσα με
δας Τράπε
δηλώσουν αμέσως.
φήνα: Αυτήν τηνφυσική ανιούτητα οι μεν
καπιταλιστές πναkιοποιοίν
όσους λαμβάνο
κομμουνιστές τηνUποτιμούν
ροχή από
πιστεύουν ότι
ρουν να αγνοούν
ρισσότερων
νεοπλασματικές παθή
λουν να παράγουν κατά τις δυνduεις τους,
λόγω αλλαγής
νίκανοι δεν μπορούν να παράγουν
ρδινογιάννη, βρέθηκε στη
Ετσιεξηστα η εναλλαγή των κομμάτων
νικής Αλληλεγγύης
πό πρωτοβο
αντιθέτων ιδεολογι
ρικού Συλλόγου Δρα
όνιμα
νόμιμα στη
όσχευσης
εχομενα έτ
ονάδας τά
Ονειρούπολη
θελοντέ
την υποβολή τη
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
διαμέν
ADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΝΑΡ. ΝΕ.Τ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
τέο εισόδη
κό τρόπο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
σόδημά
4320 ευρώ η, στη περίπτωση εγγάμων, τ
parpet.g
ON. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ 825210
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα