Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Το ΔΝΤ ζητά ανοικτά καταστήματα όλες τις Κυριακές
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 09/12/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Γ. Χουλιαράκης:
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Υπονομεύει το κλείσιμο της αξολόγησης το ΔΝΤ
Βορείου Ελλάδος
Συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο staff level agreement
Καθυστερήσεις Ετοιμάζουν βαλίτσες για την Αθήνα οι επικεφαλής του κουαρτέτου
5 δισ. βάζει το ΔΝΤ
Ετοιμάζουν βαλίτσες για την Αθήνα οι επικεφαλής του
κουαρτέτου. Κλειδί για πς εξελίξεις η στάση του ΔΝΤ
ΠΡΟΕOΟΠΟΙήσεIC που ζητά αθροιστκά τα 5 δισ. ευρώ, Ασφυκπκή πίεση
W/orld Economic
και στα εργασιακά. Καθυστερήσεις στην αξολόγηση
βλέπει (και) ο Σόιμπλε.
Την ερχόμενη εβδομiο, αν δεν
Πηγές ΕΕ: Θα είχαμε κλείσει την
ρέουν ανατροπές, οι επικεφαλής
στρέψουν μιο οκάμα φορά στην
αξιολόγηση αν δεν ήταν η Γερμανία
Αθήνα. Τότε ξεκαθορoει πότε
(και ενδεχομένως εάν) θα κλsσg η
δεύτερη οξολόγήση, πλέον
Η Ελλάδα "έχει κάνει πολλά", είπε χθες πηγή ήταν
αμετακίνητοι
είπε η πηγή όπως
θα τεθουν στο τροπέt των δοβουτης Ευρωπαϊκής
σης, αναφερόμενη στα
"Η Ελλάδα
μεταδίδει το ΑΠΕ,
λεύσεων τα αισχρά μέτpp όπως
προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση
του έχει κάνει πολλά
Δεν ήμασταν τόσο
ζήτησε το Eurogroup μέσω των
προγράμματος της χώρας με τους εταίρους,
αυστηροί με τα άλλα προγράμματα"
onοiον θα επmεχθs απρησμο προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση θα μπορούσε
Η Αθήνα επιδιώκει την ολοκλήρωση της
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του
ξιολόγησης γ
δεν ήταν η
μεταλλε
ρίτερα
ΑΕΠ 2018 και το χρόνο
"αδιαλλαξα" της Γερμανίας.
πώληση των ομολόγων στο πρόγραμμα της
Θα μπορούσαμε να την είχαμε ολοκληρώσει ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεν
μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά Γερμανοί
τρικής Τράπεζας.
γ ΔΕΣΦΑ
την Ευρώπη μπορ
χρέος
Eurogroup δεν
την ΕυρΚεντρική
δεύτερη
ρκετες
καταστεί βιώσιμ
Τράπεζα
εντάξει μας, η
ολόγηση
χρέος, αλλά η πολι
ρόγραμμα της
βεβαιότητα
ελληνικό χρέος,
ρύτερη εικόνα
φέρει
μπορεί
ρίζει
ελληνικό δημό
την ΕΚΤ
Florian Baler
χρέος
Πάνω από 800 ξενοδοχεία
ράζει
μολόγος
μη βάση, αλλά
ρίσιμ
ελληνικό
Fathom Co
η Πολ
ή αβεβα
Ελλάδα. Δηλαδή, η
χρέος
εκλογές
εφαρμόζουν το πρόγραμμα
ήρηση
λησιάζο
μολόγοι
Αναφερόμ
ς η ΕΚΤ
κής στήριξης
όμενο χρό
Ελληνικό πρωινό»
διαφερθεί
Γερμαν
χώρες*
ολόκληρη
περιλάβει
Eurog
p της Δευ
ρόσθεσε ο Baia