Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σόιμπλε: θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος τη
β αξολόγηση
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4837 Παρασκευή 09.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Τσακαλώτος
Anowτιγματuή η διάταξη που προβλέπε
Επενδύσεις για την αξιοποίτση
στις 29/12
της δημόσιας περιουσίας
παρουσία διHαστή σε εατροή εξετάσεων
για εκλογή Δ.Σ
Η ΕπMExτος weλεί τους
Φόροι δισ. ευρώ
μετόχους της ετήσια
έλευση, τη
Πέμπτη 29 Δexeμβρίου 2016
12.00, στην έδρα της
η οποία βρίσx
Αχαρνώ
Μενιδίου) A
χλμ. της Λεωφκάτωθι θεμάτων
Υποβολή
Ατομικών
Ετησίων
μικών Κατασης 01.07.2015-30.06.2016
χθεί σύμφω
Δ.Π.Χ.Α., με την
ημένη έχθεση
Διοικητικού Συμβουλιο
τις 622,52 μονάδες
της αιτών έxθεσης
Ορκωτού Ελεγκτή
Βαράγκης: Την Μιχρή άνοδο 036%
Hιτέγgwε
αλλαγή έδρας
το Χρηματ
ενέκρινε η ΓΣ
Με μεgή άνοδο έκλειootν οι τιμές
μετοχών με την αγορά
αξιολογεί τις χθεσινές αποφάσει
eη τητή στις 626,57
μονάτου Eurogroup χαι τα Βgeαπρόθ- δες (+1,01%
χαμηλότερη
εσμα μέτρα γιατηvελάμgυνση
του τιμή στις 614,59 μονάδες (092%).
ΔΙΑ Χ€1ΡΟΣ
Β.ΑΡΑΓΚΗ
Η αξία
ανήλθε
εigή ενώ διο
50,27
στις 622,52 μονάδες, σημειώνον. ΥήOnpaαν 114318.430 μετοχές.
τας μεgά κέρδη 0,36%.
Εκοψε φόρα
ρυθμός αύξησης των εσόδων τον Νοέμβριο
Η Βαράγκης
αλλά διατηρείται wτέρβαση 2,4 δισ. στο εντειάμηνο.
ποoeγματοποιήθη
6.12.2016 η ΤΕκταχτή Γενική
ε εισροές 92,09 ευ
φορτίο καλούνται να
φορολογούμενοι μέχρι
Συνέλευση
Μετόχων τη
τέλος του έτους.
εταιρίας ΑwοCameά
θέμαΣτο 37% αυξήθηκε συμμετοp1
ημερησιας διάταξης
ρώ έως
Εσοδα 7 δ
το του προυπολογισμού
Αλλαγή Έδρας τη
τέλος του έτους αναζητά ο
Δεκέμβριο, ο στόχος γ
ντίστοιχη τροποπρουπολογισμός,
πgoHEuιέ. πρωτογενές
πλεόνασμα
άρθρου 3
τwΕέναν επενδυτή στο ΧΑ
νου να διατηρηθεί η υπέρβα- 0,5% που
ροβλεπε
κού της
Εταgας.2. Διάφορα
ση η οποία καταγράφεται Μνημόνιο δεν φαίνεται
στο εντεκάμηνο τροφο- απειλείται, ενώ η επιβεβαίω2016, ενώ χωρίς συμμετom
η αλλαγή της Έδρας τη
δυτών στην xeφαλαιοπofηση του του ΤxΣτο ποσοστό από δια- δοτώντας την υπέρβαση του
ση της πρόβλεψης τον προϊΕταιρίας
η μεταφορά
ς πλεονάσμα- πολογισμού για πλεόνασμα
eληνικού Χρηματιστηρίου
63,7% έναντι
πρωτογ
αυτής στις παραγωγι
στο 1,1% του ΑΕΠ
τέλος NoeμβρCου
62,7%
τος.Αaώμα όμως
γκαταστάσεις τη
Οι Ελληνες επενδυτές
τέλος H6ψει δραμ
πλέον πολύ oωντά
ίσxονται στο Σχηματάρι
ΤΑΣ- ανήλθε
61%, παροΝοεμβρίου
38,9%
ρυθμός αύξησης των εσόδων
σιάζοντας αύξηση συγκριτικά
συνόλου της κεφαλαιοΒοιωτίας, καθώ
διαμορποίησης
ντίστοιχη το
τέλος Οκτωβρίου από 39,5%
Οετώβρ