Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3411O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Περιοδεία στη Μεταµόρφωση πραγµατοποίησε ο Πρόεδρος της Ν∆,
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης - Τι δήλωσε για τα µεγάλα θέµατα της πόλης

Σταθερά τα
∆ηµοτικά Τέλη
το 2017 στον
∆ήµο Κηφισιάς

«Χορταστική» επίσκεψη
Τ

ην πόλη της Μεταµόρφωσης επισκέφτηκε ο κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, για
πρώτη φορά µε την ιδιότητα
του Προέδρου της Ν∆ και
του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Είχε την
ευκαιρία να ενηµερωθεί για
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή στις συναντήσεις µε στελέχη της
τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς, επιχειρηµατίες και εργαζόµενους. Μαζί του ήταν
ο Γραµµατέας Πολιτικής
Επιτροπής του κόµµατος, κ.
Λευτέρης Αυγενάκης. Η περιοδεία του αρχηγού της Νέας ∆ηµοκρατίας ξεκίνησε µε
την επίσκεψή του σε µεγάλο
εργοστάσιο αλουµινίου και
στη συνέχεια µετέβη στην
περιοχή του Κηφισού όπου
ενηµερώθηκε από τους ∆η-

Σηµαντικές µειώσεις
σε ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες
ΣΕΛ.5

Χριστουγεννιάτικο
bazaar
για τα παιδιά
Στέγη Ανηλίκων ∆ήµου
Νέας Ιωνίας
ΣΕΛ. 2

Ένας σπουδαίος
καλλιτέχνης
έφυγε...
Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας
αποχαιρέτησε τον Πασιρό
ΣΕΛ.12

Ηράκλειος
τόπος άθλησης
και χαράς
10ος Λα κός Ηράκλειος
∆ρόµος
ΣΕΛ.14

ΣΕΛI∆Α 4-5

Στήνεται το πρώτο
Χριστουγεννιάτικο
Χωριό

Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας
–Χαλκηδόνος και η Κοινωφελής Επιχείρηση
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για
πρώτη φορά φέτος δηµιουργούν Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην πόλη και συγκεκριµένα
στον υπαίθριο χώρο
του Πάρκου Γ. Αποστολάκης (πρώην Στρατιωτικό Εργοστάσιο) στην
Ν. Χαλκηδόνα.
ΣΕΛ. 3

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ,
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τις θέσεις του σε τρία πολύ σοβαρά θέµατα: α) τις Σχολικές επιτροπές, β) τα δηµοτικά τέλη και γ) το τεχνικό
πρόγραµµα κατέθεσε στο πρόσφατο δηµοτικό συµβούλιο Νέας Ιωνίας, ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας,
κ. Παναγιώτης Μανούρης.
ΣΕΛ. 7

µάρχους Αχαρνών, κ. Γιάννη
Κασσαβό και Μεταµόρφωσης, κ. Μιλτιάδη Καρπέτα
αλλά και από φορείς που
ασχολούνται µε την προστασία του Κηφισού.
Το «κύριο πιάτο» της περιοδείας «σερβιρίστηκε» στην
αίθουσα συνεδριάσεων του
δηµοτικού συµβουλίου, στα
έδρανα της οποίας βρέθηκαν πρώην δήµαρχοι και δηµοτικοί σύµβουλοι τόσο της
Μεταµόρφωσης όσο και γειτονικών δήµων.
Ο κ. Μητσοτάκης άκουσε
αρχικά τον δήµαρχο της πόλης, κ. Μιλτιάδη Καρπέτα,
να χαρακτηρίζει «γενναιόδωρη» την επίσκεψή του
και στη συνέχεια να αναφέρει συνοπτικά τα µεγάλα θέµατα που απασχολούν το
δήµο.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα