Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΧΡΟΝΙΑ
tΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΕΡΟΣ 0891-1964)
ΟΈτος ΟApιBμ Φύλλου 3325
ΟΚΩΔΙΚΟE7609
www.taxydromos.gr
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1916 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣEΤΟΠΡΟΤΟ ΦΥΛΛΟ
100 ΧΡΟΝΙΑ
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»
Ενας αιώνας αλnθiνής
IAuroMoL προσπάθειας
ανxeες.oΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συμπλήρωσε 100χρόνια από Ηεφημερίδαμος.nδικήσας εφημερίδα, δένuσε 100xρότην έκδοση του πρώτου φύλλου, στις 8 Δεκεμβρίου να ζωής από το πρώτο της φύλλο Σας ευχαριστούμε όλους
1916. Με εκδότη και διευθυντή τον ΑλέξανδροMέρο,
από καρδιάς για τις θερμές εuχές σας, με Τις οποίες μας έχεεκεinn nρώτnέκδοση έμελλε να είναinanαρχήμαςμεγά- Τε
κατακλύσει. Ευχαριστούμε ολόψυχα για την εμπιστοσύνη
λης Ιστορίας. Κύλησε ένας αιώνας για Την Εφημερίδα Που σας Χωρίς εoάς, ΤοUςXIλάδες αναγνώστες μας. Κανένα κεF
αγαπήθηκε από τους
αναγνώστες της. Πα την εφημερίδα μενό μας. Τυπωμένο ήnλεxpond. δεΘαείετην διαoξίο.
ΠΟUέδώσε Τους δικούς της αγώνες. ΤασσόμενnδίΠλο σε
ΔεσμευόμοσTε όT1θα συνεχίσουμε είμαστε Κοντό σας. μ
θε κοινωνικό αγώνα, στους αγρότες καιτους εργαζόμενους
αλήθεια. ΣΕ 4-5
ΕΠΕΣΤΡEUE
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕ-ΗΤΣΙΠΡΑ
ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
Εκτακτο βοήθημα
«Μαμά, σκότωσα
ένα παιδάκι..»
σε συνταξιούχους
Απόπειρα σε βάρος
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥ
«Καμπάνα»
ΟΔιανομ 1617 εκατ.
για τροχαίο
Εώς και την αναστοhΤης αύξησης Tou ΦΠΑ στα νnoιά τοuβορειοανατοMKού λιγαίου
ευρώ εν είδει 13ης σύνταξης
που βρίσκονται οτmν πρώτη γραμμή της Προαφuγικής Κρίσης, awaκοίνωσε ο ΠρωθυΕhε ως αποτέλεσμα
ouργόςAέξηςTodηρος, διανέμοντος κατ' αυτόν τον τρόπ
υπεραπόδοση των δημοσε 16 εκατ. συνταξιούχους
25χρονος μείνει
αίων εσόδων έναντι στόχου για
ρωτογενές πλεόνασμα. ΣEA15
ΣΕΑ 7
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΦΡΙΚHΣΣΤΟΝΑΛΜΥΡΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Στο δρόμουπότην
Αίρεταιnαναστολή χορήγησης της σύνταξης
Εδειρε τη μητέρα του για τη σύνταξη
επήρεια Χαπιών
Δύο άνδρες ,οένος σε
νδοοiκογενειακής βίας μεBύμα /9χρονη m7
Μετά από πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα