Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Οι παροχές ενισχύουν τα σενάρια για εκλογές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Αρ. φύλλου 294100 Ιδρυτής: Γ.Α Βλάχος
Ετος 0%
Αντιφατικές
Οι παροχές
ΣΗΜΕΡΑ
Μέχρι τέλους του 2017 n ποσοτική χαλάρωση
αποφάσεις
ΝΟΜΟΣΧΕΔ
Τι αλλάζει
για τους οκτώ
στις εισφορές μισθωτών
Τούρκους
τα σενάρια
και αυτοαπασχολουμένων
μισθός άγαμου
686 ευρώ)
για εκλογές
ελευταί
μερική απασχόληση,
τελευτabι από
συνολικά οκτώ
εισφορές θα υπολογζονταιμEβάση
Εξαγγελίες από τον κ. Τσιπ
ζόμενος. Σε νομοσχέδ
ΙουNo αποφάσισε χθες το Συμ
στητadouxους και ΦΠΑ σε mσιά
Χθες, καθορίζονται
βούλιο Εφετών Μετά
χθεσινή απόφαση
οκτώ αξιωματικοί snxρίσn
ρά τα ντσu
ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ-ΙΣΡΑΗΛ
ανατολικού Αιγαίου
μεγαλύτερη πίεση
Enεκτείνετα
δύο πρώ
ζimσnγιαπρόσθετα μέτρα, από
το πεδίο συνεργασίας
ροέβn xθε
ξαγγελεs κεκριμένα νησιάαναστέλε
Πάγος, ενώ
υταία λέξη θα
συνταξιούχων και πάγuμαo στών
ανώτατο δ
σό,ενισxiονταs,παράλnλα, Ν.Δ. αταλόγισε
ι απόφαση.
ταξύ σε βαρύ Βdμα, λογω
σενάρια περί εκλογών.
προσπάθεια να χοροδηςoτομέ
ότι δέψε
Οπως αναφέρετα
Draghi
US, διεξixθnxθ
έργα έρευνα
είχε τεθε
επέβαλε μεγαλύτε
υπουργού Εξωτερικών
πρωτογενές πλεόνασμα φόρους, τώρα υπόoxεται ένα
A TO KY
ΠΡΙΑΚΟ
σύρxο ομόλογο
ά το τρέ
μικρό βοήθημαo.Σημειώνεβέρνησ θα διαθέσει
Παρών Ερντογάν
nλοσυνταξιούxου
ό δικτά
upώ Δικαιούχοι
στην Πολυμερή
xθεsεtνα εις γνωστν
&ΠλεματΙΚήμαεστpiα,ο πρόεδρος ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα
οποία λαμβάνουν
yoρόςομολόγων έως τα τέn
βουλευτές
σύνταξη μxρότ
850 νntει απάντ
ότι είναι
νοβουλευτxέν κομμά
ευρώ. Εκαστος θαλβει ενίΑρχικά οι αγορές αντέδρα
ΥΣειαωστόσο γιpισαν σε θετικό
300 από τη συμpoviα
νιστά σκλήpυ
ής πολιτικής.
ευρώ Toδεύτερο μέτ
Κορυφής
Επιστροφή «Δουβλίνου»
ΔΝΤ επιμένει
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Αδειες
Διατήρηση
Χωρις αναδρομική ισχύ
στα σκληρά μέτρα
θμών ΕΙΤΗΣΕΕ.
στnρtyματων
λεονάσμ
Προτειν
Κομισιόν από
Μάρτι
ραμέν
όxος γι
Οι χθεσινές εξαwελlε
στροφα προσφύγωvαπό
άλλο κράτος-μέλος από
ότι υπάρχουν
προσπάθειάς
έσα Μαρτίου
ότι, σύμφωνα
στηρίγματα
αριθμό
ές ομάδε
μία προσπάθεια
πρωτογενούς μείον ΤζέριΡάιs. Σύμμ
ει στον
πλήρως Συνθ
Σε περί
λεονάσματοs 335
διαρκή άρνησή
οποία από
άφbsμεγάλουαριθμού μεταναστών
τιμάμε το 15%
ΑΕΙ, γιαdσημαtνει στάμενα μέτρα
αει εξαιρεθεί εξαι
κράτος-μέλος, αυτοί θα μεταφέ
3,5% περιλα- meτογενές πλεόνασμα ύνουs 1,1%
μεταρρυθμίσε
αυτόματα σεάλλαxράmμέλη
έτερη Μτόαπα, αλλά,
δημόσιο τομέα, προχώρησε
φές θα
ρουν μόνο άτ
αυτόεl
πέρασαν παράνομα από
χώρα εισόδου.
Ευρώπms, n δουλειά
43 δισ. ευρώ.
μnλοσυνταξouxous. Στώos
μένει nανοδιανομή
σοδημάτων,όπusotδος τόνισε,
«Εθιμικά» επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
Εως τη Δευτέρα
σols τόξns. Aδιοφορώνταs,
ο νέος Ιταλός
χώρας Το ερώτημα τώρα εd
πόσο απέχου
πρωθυπουργός
προκαλέσει σοβαρό
Πρdορες εκλογές
Στην Ελλάδα.
τα μεταχειρισμένα
Δευτέρα αναμένεταινα ορίσει
PSA:Hσυγκρότησnειδικής
πρόεδρο Ματαρέλα
των παλαιών Ι.Χ
μονικήςεππpοπής για μελέτη
διαγωνισμού PSAτ
οδηγήσει
Ιταλα, το αppτε
υπουργού Παιδείας
πολύ νωρtτερα,σε aιλογέs.
ταναλωτές
από τα δημοφιλεστερα
Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γεράσιμου
τοxτviτων.Τομερίδ
Αστέρων οAεσάντροvτιΜπατίστα,
πό περtπου9% το 2012
υπενθύμισε γιατίοιadογesαυτέsθεΤζον Γκλεν:οΑμερικανός
ωρούνται τόσο χρηεs. Ο
στής Τζον
κόμματός
ρίξει δn
παραμονή τηsxώραs
μεσημέρι ωςβπpiνε
εξαφανίστηκαν Χωρίς
καταδιωθούν από
να τισει κυβέρνηση.
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Μουσεία σε νέα εποχή
Παν. Κρήτης:Σεβανδαλισμ
Πανεπιστήμιο Κρήτης προέβησαν ραπnΟι οκτώ Τούρκοι αξιωματικοί
Ιμβρο
ο Εβρος
όσων διώκονται ΠροφιλοκΚονται
ματική αλλαγή,
βούλιο Εφετών.
λεξEο Ντόναλντ Τραμπωςεπικεφαλής
Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής
αγος και ενδεχομένως
ίες του κράτου
-παρότιoΠρόεδρος
Μ. Βρετανί
πολίτης μπορεί
Πρόεδρος Ερντογάν
ξικοπήμ
Αραβία
θέμα αρχής
δράσει ανεξό
στικόρόλο
οδος ή ατόμου
νάμειξη
βαθμός αpοσiωσης
ικότητας
συνέδρια
Αθήνα εξετά
βασανιστήρια.
όνο εμείς μπορού

Τελευταία νέα από την εφημερίδα