Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26693 ΕΤΟΣ 87ον
Βελτιώνεται n
Ο γερμανικός τύπος απέναντι
στο Σόιμπλε
καταθέσεων στο
εγχώριο τραΠεΖΙΚΟ
Μn znτάτε από την Ελλάδα αυτά που oΕυρωπαίοι δεν μπορούν να κάνουν
σύστημα
φημερίδ
φερετ
βδομαδιαίο οικονομικό δε
ης Αlph
ραυνώνει την πολιτική τ
οι ιδιωτικές καταθέσεις α
την Ελλάδ
δικότερα
λος του περασμένου έτους
χόλιό της μ
ρο τρίμηνο του 2016 σημ
λάδα, η αποικία του ευρ
θε ελλη
μό μεταβολής.
όδημα έ
χει μειωθεί κατά 35%. Παρ' όό 23,5%
ρυθμός μ
ργοί Ο
μβρίου 2015
ριορίσθηχε στ
νται ότι δεν τρέχ
έλαβε θ
Μαΐου 2016
+0,5%
ροσημ
ραβιάξο
μισθού
γαλύτερ
στο τε
συνθή
ρισσότερο του Αυγούστου 20
+2,4%
ων. Οι ν
Οικονομ
ρέπουν τη
Οχτώβρ
διευρύνθη
Ελλάδ
σε μια απο
δυνο γ
λλεu μάτων -ό
ο Σόιμπλε- δεν
οιοι δεν ισχύουν
ρά μόν
μό, λόγ
θερότητα της χώρας
θέσεων των ν
ατά 9,2%
ριων χα
ροώθηση
ρά το χαμηλό
ό ανεργ
σχολίου η αρθρ
Σε άλλο σημ
χειρήσ
για την ελάφρυνση
βάλλο
γράφος τη γερμανικής εφημερίδ
βελτίωση
ατος εμπιστοσύνη στην
ριτής της εφημερ
φέρει λ
η Ελλάδ
ου Βόλφγ
Σόιμπλ
Ελληνική
δας Sudd
όσο uηλό πλεόνασμ
ΔΝΤ θεωδηλώ
με αφορμή
Βρυξέλλ
ρεί ρεαλ
η Bild για τη
αγχαιότη
ρουθλύση της Alpha Bank
Η εφημερίδα εξηγ
che Zeitung
χι ελάφρυνση
υτή τη διαφ
η γερμανική κυβέρνηση πιέζει ν
Ο Σόιμπλε ξέχ
Πόσο πραγματικό
μειώνει η αρθρογράφος. Οι Ευρωπαίο
θεί για άλλα δ
το πρω
Νομισμ
Διεθν
αι την άπωση του να συμμετάσχ
μφωνηθη
σμα 3,5%
είναι το ύψος του
ρογραμ
χρι το 2018, η Γαλλία χαι η Ιταλία βλέ
φετιχιστές των μηδ
ελληνικού χρέους
για τη
Moody's: Δύσκολος ο στόχος μείωσης των
Το Spieg
τη διαδ
«κόκκινων» δανείων γιατί απαιτεί αναπτυξn
δοση, φιλοξενεί τις απόψεις τ
ν αμερικα
μεγαλύτερ
διώτη δ
νε στη της Ελλάδ
ου αρμενικής χατα
γωγής Πολ Καζαρ
μη εξυπη
στο τέ
χος για μ
από 37% τον Σεπτέμβρ
ξιόχρεό του
dit po
Κα αριάν υποστηρίξει ότι εάν υπολογ
θεση τ
2016 χαι μία μ
μη εξυπηρ
στο 20% τ
σύνολ
ής αξιολ
γησης Moody
34% από 51%,
στοιχα.
77% του ΑΕΠ, αλλά τ
Αλ. Τσίπρας
«Υπεύθυνη για τα
οχοι γ
ρο 71%
Η διαφ
φιλόδοξ
αδιέξοδα και τις διεξόδους της ΕΕ n
λοι για
δεχθούν δύ
ές τρά
υπολογισμού
Γερμανία
η εβδομ
πεζες, αλλά θα ελαφρύ
δα, η Τράπεζ
γάλο βάρ
βάση όχι τη
ονομαστxή
της Ελλάδο
ραπεξ
οίο σήμερα επηρεάζ
αξία, αλλά τη χρονική
Γνωρίζετ
μια πολύ δ
η Ευρώπη βρ
ς ηγέτιδα δ
ι η Γερμανία,
μη της Ευρώπης, έχει μεγάλη ευθύνη
για τ
θεί δρ
ή πρόκληση των τραπεζώ
της γ
διέξοδο, αλλ
για την δυνατότη
βρεθεί μ
ή διεξόδου
χαι θα απαιτή
μία β
Γερμανό υπουργό Εξωτερ
ξύ άλλ
τά τη σημερινή του συνάντηση με τ
Ελλάδα θ
Αλέξης Τ
Βάλτερ Σ
Μέγαρο Μαξίμο
ρια χρ
ξών, η
σημειώνοντας ό
α NPEs
ς «όλ
η μεγάλη
πογραμμ
ησουμ
χρέη τη
ύ αργότερα
δος της ακροδεξ
διέξοδον λ
07 δισ
θώς επ
των μη στο 57% του ΑΕΠ φέτος τον Σεπτέμβριο
μείωση
ς μονο μ
μωρίας,
φότου συμ
ής αλληλεγγύης,η Ευρώπη δεν μπορ
ξυπηρ
προχωρή
φωνηθη
ΣΕΛΙΔΑ
μπροστ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα