Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΡΕΚOΡΑΦΙΞΕΩΝ
Την πεποίθηση όπ το δίμηνο Σε.
Δεν γινεται να έχουμε ανάπτυξη
Τη βεβαιότητα ότι η μετάβαση
Χωρίς υγιείς ιδιωτικές επιχειρή.
σε ένα νέο υπόδεryμαβάσΗ
γράφηκαν ιστορικά ρεκόρ σφίξε.
σεις, χωρίς επενδύσεις, είπε στην
μης, καινοτόμου και δίκαιης
απονομής των βραβείων Growth
ων ξένων τουριστών στη χώρα
ανάπτυξης είναι κονωνικό χρέ
μας εξέφρασε num. Τουρισμού
Awards ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυος εξέφρασε ο ανmπρόεδρος
Ελενα Κουντουρά.
ριάκος Μητσοτάκης.
Γιάννης Δραγασάκης.
ο Σελ 5
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 ο Αριθμός φύλλου 835 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
ΚΙΝΗΤΟ X-RAY SCANNER
Στην Ελλάδα είναι σε εξέλιξη ένας
Με το κινητό X-ray scanner που παοδικός χάρτης βίαιου ανοίγματος
ραδίδει σήμερα η Παπαστράτος στο
της αγοράς με μέτρα και ρυθμούς
ouιονομικών, ηχώρα μας
πρωτόγνωρους στα διεθνή δεδοτο πρωτο πΚ μεμένα, τόνισε ο πρόεδρος και διευάλο όπλο στη μάκη κατά των λα
Σημαντικά κέρδη με ισχυρό
θύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανω
θρεμπόρων καπνικών, ανέφερε ο
Παναγιωτάκης, στο συνέδριο
πρόεδρος του ομίλου Χρήστος Χop.
στήριγμα τις τράπεζες
του Economist.
Σελ. 7
Σελ. 6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΔΑΙΜΟΝΙΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ
ΓΙα το επιχειρηματικό του δαμόwo
που ενθαρρύνουν τη
και τη διαχροwη συνεχή ανάπτuδημιουργική σκέψη, απBaνα μαγξητών εστιατορίων το βραeeύτηκε
κά,το STEM. το παιχνίδι του μέλ
ο ιδρυτής του Ομίλου Καστ
λοντος, αλλά και μεγάλη ποικιλία
Αντώνης Σταύρου με το Βραβείο
δώρων, Κλασικών αγαπημένων
Βιώσιμης καινοτόμου και Υπεύ.
διαθέτει το ΠΚaσιο, με το δΕυθύ.
θυνης Επι aρηματunότητας.
νοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr