Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 06.12.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5644
Με ποιο μείγμα θα πιαστούν οι στόχοι
Τράπεζες: Απόσβεση διαγραφών στη 15ετία
Τι επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεaτριχού
Το όστος των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για τη συμβοΠιθανή έκτακτη
λή της χώρας στην επίτευξη
κλιματικών
των ευρωπαι ζων
Σύνοδος της Ευρ
ανέρχεται σε 8,8 δισ. € κατά την περίοδο 2021-2030, επισημαίνει
ωζώνης αν βγει
ο Σύνδεσμος Επιχειρή
σεων Ηλεκτρικού
Σημαντική στήριξη του ελληνικού αιτήματος για τη συμμετοχή της
στην Ιταλία
χώρας στους μηχανισμούς αποξημίωσης που προβλέπονται στις
μεταρρυθμίσεις το για ευρωπαίχό σύστημα εμπορίας διχαιωμά- Αξιωματούχ
της ΕΕ
σύγκληση Συνόδου
των εκπομπής αερίων
Κορυφής
ηγετών
χωρών της Ευρωςώνης
του θερμοκηπίου (EU ETS) παρέχει ο σύνδεσμος δημοψήφσμα στην Ιταλία την
Κυριακή
ηλεκτρισμού
μια ή
ευρωπαϊ?κών
εταιρειών
ησης προxαλέσει α
Στις αγορές
(Eurelectric), μέσω της επίσημης θ
του, ενό
ράξεις στις αγορές.
ψει της κρίσιμης ψηφοφορίας της Επιτροπής
η Αθήνα για 2,25 δισ
εμφανίστηκε
περιβάλλοντ
ος του Ευρωπαinού Κοινοβουλίου
Ντόναλντ Τουσ% ο οποίος
στις 8 Δεκεμβρίου, επισημαίνει σε αναnοίνωσή
σύμφωνα με πηγές τις
οποίε
την Τετάρτη
της η ΔΕΗ ΔΕΗ +3,33%
Reuters, φέρεται
ετε ότι
δεν βλέπ
λόγο για χάτ
ηγές με γνώση
συζητήσ
διεξάγ
τις τελευταίες ημέρες δήλωσαν
Σκουρλέτης: Η αξιολόγηση
Reuters
πως ορισμέν
5ωματούχο, ιδίω
εύουν πως
θα κλείσει, σε ρυθμούς
ικά, χάλι
ανάπτυξης το 2017
πρόεδρο
Δύο δημοπρασίες esuνων
Συμβουλίο
Ντόνα).
ματιών διt
μβρίου ο ΟΔΔΗΧ
ργεί την Τετάρτη 7 Δ
Τουσx να »άνει σχέδια για μι
Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 διενεργηθεί Δημ
Σύνοδο
Κορυφής της ευρπρασία Εντό
Ιραμματιων διάρκειας 26 εβδομάδων
ωgόνης στην περ
Την EXτήτηση ότι η αξιολόγ. ης, δηλαδή
Ελληνικού Δημοσίου
άυλη μορφή,
σου 1.250
αγματικάv
ηση θα κλείσε
ατομwwίων ευρώ, λήξεως 9 Ιουνίου 2017
αλλαγών
ουργού
καλύψει τις ανάγκες άλλων
θα μπε
ρυθμού
Η ημερομηνία δ
Ματέο Ρέντσι θέσ
νόμισμα
πτυξης το 2017, εξέ
mpeσιών.
ή 9 Δεκεμβρίου 2016 (Τ+2)
πό την πίεση
αγορών Επ
Οι τόχο
υπολογίζονται μ
χgονική βάση
σήμως,
αoνήθη
Εσωτερικών Πάνος Σ
μφωνούμε επί της αρχής,
ACT360
δήλωσαν ότ
της, μιλώντας
στον λλά θα πρέπει όταν εφαρ
Η δημοπρασία θα γ
με ανταγωνιστικές προσφορές
Συμβουλή
ραδιοφωνικό
μοστεί ο νόγος
Bouσιxούς Διαπραγματευτές
Αγοράς στη
δεν βλέ
ένα λόγο
«Πρακτορείο 104,9 Fr
στρεβλώσεις
Πρόσθ
Η ΔΑΤ., σύμφωνα με τη διαδιxασία
προβλέ
μια σημαντική
Ερωτηθείς για τη
θα το
σμό ΛΕιτουργίας
αγορών
ητα απάντησε πως υπάρχε
πάρχουν δικλείδες για
το αν μια ειδική
νέος νόμος
προβλέ
μιvφούς δήμους, για
Σύνοδος Κορυφής θα βοηθ
μηχανισμό
ένας εργαζόστην πεQGττώΜητσοτάx- μενος είν
σημαντινός-