Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3408O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ίδρυση Ιατρείου Μητρικού Θηλασµού και Βρεφικής Βιβλιοθήκης
στο ∆ήµο Ιλίου - Τα εγκαίνια τέλεσε ο ∆ήµαρχος Ν. Ζενέτος

«Προαγωγή
Υγείας µέσα
από καινοτόµες
δοµές»
Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων Καµατερού συµµετείχε στο
1ο Ευρωπα κό Συνέδριο
“Τηρώντας την θεραπεία”
ΣΕΛ. 11

Χριστούγεννα
στην Κηφισιά!

Ολοκληρωµένη
φροντίδα

Το πιο πλούσιο πρόγραµµα
από κάθε άλλη χρονιά έχει
ετοιµάσει ο ∆ήµος
ΣΕΛ. 3

«Εθνική και
Ευρωπα κή
πρόκληση για
το αύριο»
Εκδήλωση της Ν∆
Περιστερίου για το
Μεταναστευτικό

Ο ∆ήµος Ιλίου, ανταποκρινόµενος στην αναγκαιότητα αλλαγής της στάσης της Ελληνικής
κοινωνίας απέναντι στον µητρικό θηλασµό ιδρύει Ιατρείο Μητρικού Θηλασµού και περιγεννητικής φροντίδας, στο πλαίσιο

της εφαρµογής προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας µητέρας και παιδιού. Επιπρόσθετα, µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένης φροντίδας,
το Ιατρείο περιλαµβάνει Βρεφική Βιβλιοθήκη, η οποία θα δίνει

στις νέες µητέρες τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για θέµατα θηλασµού, µητρότητας και
παιδιού. Το Ιατρείο ξεκίνησε τη
λειτουργία του µετά και τα επίσηµα εγκαίνια της νέας κοινωνικής δοµής, τα οποία τέλεσε ο

∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος,
µε τις ευλογίες του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτη Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.
Αθηναγόρα, ο οποίος τέλεσε
τον Αγιασµό.

ΣΕΛI∆Α 10

ΣΕΛ. 9

Παιδικές
παραστάσεις,
θέατρο σκιών και
κινηµατογράφος
Ξεχωριστές πολιτιστικές
δράσεις στον Κινηµατοθέατρο
"Κ. Γαβράς" από το ∆ήµο
Περιστερίου
ΣΕΛ. 14

«ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
ΣΤΑ ΛΑ ΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ»
Στηρίζει τη νεανική
Επιχειρηµατικότητα η Κηφισιά
Πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο διήµερο workshop του προγράµµατος Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηµατικότητας του ∆ήµου Κηφισιάς
σε συνεργασία µε το ΕΒΕΑ, στην Βίλα Κώστα, στη Νέα Ερυθραία.
ΣΕΛ. 2

Σε συνέχεια του ψηφίσµατος κατά των πλειστηριασµών και των κατασχέσεων που
συζητήθηκε στο δηµοτικό συµβούλιο της Πετρούπολης στις 20/10/2016, η ∆ηµοτική
Αρχή κατέθεσε εκ νέου σε συνεδρίαση πρόταση για το πάγωµα – αναστολή των κατασχετηρίων στα λα κά νοικοκυριά της πόλης.
ΣΕΛ. 13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα