Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Σταϊνμάγερ: Είναι αδιαμφισβήτητη η ισχύς της Συνθήκης της Λωζάννης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Β' ΕΚΔΟΣΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
AA φύλλου
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Σταϊνμάγερ Εναι αδιαμφισβήτητη
Συμφωνία
Ταυτόχρονη
λύση για χρέος
πακέτο θέλει
και αξιολόγηση
ισχύς της Συνθήκης της
Λωζάννης Ακυρα
επιδιώκει n Αθηνα
για Κύπρο
στην «Κ» του υπουργού Εξωτερικών mς Γερμανίας
Αποκλειστική συνέντευξη
Τρία σενάρια της επόμενης μέρας
και Αιγαίο
Act- προσφυγικό, θυμtζοντας ότ
επανειλημ. νεοελεγεlsπρόεδρος
Ηνωμένων Ποπλεονάσματ
ένως έχουμε αποδείξει ότι δε
επιδιώκειn ελαποκλειστική συνέντευξή
Ακόμη, ο Γερμανός
οι πέ
λnνιm πλευρά, αντί
της συμφωνίας
ανμάγερ
βήμα βήμα
υποψήφιος πρόεδρος)
όλους αδιέΕ
παloL Η Αθήνα φοβάται ότι, εάν πρέπει
Ομοσπονδιακής Δημοκρατα
Ταμebθαξεπεp
αξιολό
κλείσε
ρόπο αποδεκτό από
ιεθνές
δεχόμ
λαντιxes σχέ
to (ANI)
ελπιζει
στο Κυπριακό και τη διεθνή αλλάxαι
συζητηθεί το χρέος, θα
υρωπαϊκή αβεβούτ
ναλάβει δεσμεύ
πρόσθετα μέ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΟΙ Ιταλοί αποφασίζουν, Ευρώπη δεχνει να αγωνιά
ποιοι να αποφύγουν
Εσπεν Μπαρθ Εντε
νό Eurog
δεν αναμέ
νται αποφάσεις ούτε για την
λόγο ούτε
για τα βραoαπpόθεσμα
φρυνσns του χρέους που
ου σώσει οESM.
έχουν διμερή
ανοίξει μια συζήτηση
ψης, τονίζει
Μπαρθ Εντε.
αρασκήνιο διαβουλεύσει
τριμερής Ελλάδας
Κύπρου-Ισραήλ
μήνυμα τουΤΕΛΑΒiΒ στην Αθήνα
ευρύτερη περιοχή
ΣΗΜΕΡΑ
Τζον ΚΕρ
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ
μεγάλη προσοχή
Σφίγγει ο κλοιός
ρrνό δημοψήφισμα
ωρα, αNaενδεχόμενnήπατηςπρότασης του ταλου θυπουργού Ρέντα
απαραίτητο με πpόωρnπροσφυγή στις κάλπες.Ηεικόνα περιπλέκεται
Πρόεδρος Ερν
για καταθέσεις
σύστημα. μεταδίδει
τογάν. Προσπαθούμε
στο εξωτερικό
Το Δημόσιο
Φεύγουν μυαλά και 9,1 δισ. φόροι
CRS-Πρόκεπαι
Μεγάλης Βρετανίας
πληρώνει πάνω
Ελλάδα, Τζονκτμεp.
Πολλαπλές οι απώλειες
Ελλάδα από
μεγάλη φυγή
ελευτai
σουν ποMτες
από 5,7 εκατ
91 δισ φορολογικά
στερετα οι
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ
χρόνο χάνει
λλάδα φύγει
εξωτερικό συνεισφέρουν
δεν μπορει
για ενοικια
τελευταίων ταυτόχρονα 1296
δισ. ευρώ. Τα στοιχεία
Πώς δεν ήλθε ο Κάστρο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ετών στο εξωτερικό εξαι
με 24 ευρώ
Global nstitute εtvαιαπακαλπκά.
στην Αθήνα το 2004
Η ευθυνη
έσοδα οικονομία
έχει δαπανήσει
πό 5,
ειναι τεραστια
υρώ δα
κάθε μήνα από
τον τικό προϋπολογισμό
για την
Προτεραιότητα
Ολυμπιακούς
ενοικίαση τουλόoαστον 1800
έπρεπε να ακολου
είχε ο πελάτης
γοζουν υπηρεσίες
θεί μοντελο
δεν nθεΕΕτυλiγετο στο στε
νού δημόσιου τομέα. Σε ετήσια
μεγάλα εθνικά
βάση, εάν προστεθούν
της εποχής μεταξύ Αθήνας Αβάνας
τιμάται ότιδα
πρόεδρο. Στο τραπέa
από 100
όλα δε
θα τεθού
ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ
δύο οριζόντιες μειώ
ιακό όσο
πλέγμα τωνελληνοτουρκικών
Αυξάνεται διεθνώς Παροχή
σχέσεων. Θαέπρεπε να είναι
μαθημάτων μέσω ντερνετ
ανάτετραγωνιHό μέτρο-τουMonστον
Φιλοδοξεί να δοnγnμέσο όρο
είτε ένα Συμβούλ
όσμοδιψοσμέ
έχει διαμορφωθεί
ΤακώνΑρχnγών είτε
Οικοδιαβούλευση μαζί
ΑΔΕΛΦΟ
ατική καταστροφή. Εμφίλ
40χρονος Δημήτρης Aεξόπουλος.
όeινέο σχέδιο
μερές επίπεδ
γικής απόφασης
είναι τεράστια
ΛΑΜΠpΟΠΟΥΛΟ
ΕΝΑΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΤΟΤΖΑΝ
υπηρεσιών στο 1διοκτmτο cτlριο του
Κεράνη περί το 2018.
Φαγητό νοσοκομείου
Και όμωςvοστιμότατο
ZOLO TAX
εξηγεί γιατί
ήταν χρέ
ζωής να παρασκευάζει
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η «μάχη» των αρχαιολόγων
στο ιρακινό Κουρδιστάν
ΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Εχει 330 και προσέλαβε
CALYPSO
Ηπρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
άλλους." 220 υπαλλήλους
μές» παρά
την αντiθEτησxετικήαπόφ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα