Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26692 ΕΤΟΣ 87
«Καταστροφικές
«Παράθυρο» για βραχυπρόθεσμα
Φρένο στις
μεταρρυθμίσεις»
μέτρα για την ελάφρυνση του
στην ελληνική
ελληνικού χρέους από
αγορα εργασιας
znτά n Ευρωπαϊκή
τον Σόιμπλε
Συνομοσπονδία
Συνδικάτων
την την
για την εφαρμογή
πιβάλει περαιτέρ
φωνημέ
βραχυπρόθεσμ
υθμίσεις» στην αγορ
στροφικές μ
Κόλμπεργκ ερ
της Ελλάδας
υμα της εφη
Eurogroup η Ευρωπαϊκή Συνομοσπ
μερίδας Handelsb
γερμα
δία Συνδιχάτ
ργείο Ο
ς της ΓΣΕΕ
με την λήψη βραχυπρόθ
λάφρυνση
Δύσβατος ο
ληροφορίες τη
δρόμος της
φημερίδας
ενδεχό
τηλεό
επιχειρηματΙΚΟτητας,
μεταξύ του Γερμανού υ
σύμφωνα με
της Ευρωζώνης,
το ΙΟΒΕ
Νομισμ
της Ευρ
Τράπεζ
της ελά
ελέσμ
ς εκθ
της ετη
φρυνσης του ελληνικού χρέ
Επιχειρηματι%ότη
Κόλμπεργχ δ
2015-2016: Κρίσιμη
μπή για τη
πτυξιακή δυναμική τι
χειρημ
p θα συ
συστήματ
της διεθ
το πλ
τική δήλωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ητική
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σ
Πλαφόν στις
Global E
μφωνη
ρότητας (ESM
GEM), παρουσιάστη
hip Mo
υ 2016 να ληφθούν βραχυπρόθεσμ
συντάξεις
στιγμή π
για την εφαρ
ρασμένη Πέμπτη, στο πλ
χρέος μ
μετρα γ
βραχυπρόθ
μπεφωνημ
ορίστηκε το ανώτατο όριο
ρώτης αξιολόγησης. Τα μέτρ
δήλωση
διοργ
δρυμα Ο
ριθμέτρων για την ελάφρυνση
ατομικής συνολικής
Βιομηχ
φως στην συμφ
α στην οπ
μπουμε. Μεταξύ άλλ
μηνιαίας σύνταξης
όλqηχανγκ Σόιμπλε γι
αποτελέσμ
μέτρα για την εξασφάλιση
χαι διεθνή πολ
ό του πληθυσμού ηλικίας
παρόντος χαμηλού
ν με μια%ροθέματα του γερμ
υπουργείου Ο
ρόθεσμ
Ο Ευρ
ός Μηχ
Θεσπίς
ις Κόλμπεργχ
σε απο
το ορ
Σταθερότητας (ESM
χειρημ
ησης,
ροβλέ
της σύνταξης
o 6.7%
ρίπου 450.000 άτο
υποχωρ
Σε αντίθετη κατεύθυνση ο ελληνικός
του υπουργείου Εργα
ς, την οποία
ο υφυπουργός Κοινωνικής 7,8%
520.000
2014. Η
δοση αυτή χινε
και ο ευρωπαiκός δείκτης του
φάλισης, Τάσος Πετρ
λος. Σύμφ
πεδα του μακροχρό
ν μέσου όρου του
εγκύκλιο, που ε%δόθηκε σ
με την δείκτη στην Ελλάδ
χαμηλ
μεταΠΟinτΙΚΟυ τομέα
φαρμογή τ
ρη από
4387/2016), μέχρι την 31.12.2018, τ
Τα φαινόμενα ύφεσης επιδεινώθηκαν
8,5%), δηλαδή
αναπτυγμέ
χαταβαλλόμ
ομικής μη
τον Νοέμβριο
o GEM
4387/2016, δεν μπορ
υπερβ
ή τους δραστηριότη
ύφεση
την αγορα
dimOprasion.gr
2.000 ευρ
οστολογ
ού τομέ
του μεταποιη
ρινίζε
ην εγκύκλιο, η
δήγησα
ραιτέ
ην Ελλάδ
λή του π
που υπερβ
τα 2.000 ευ
ρω μειώ
ς των αποθεμάτων εισ
τη διάρ
ελλετ
την 3
μεταξύ
ξαχολ
ταγραφή
2018.
ροσλαμβ
Το 1996 στο INTERNET
Παράλληλα, η εγχύχλ
λονότι με ορ
ρυθμό, παρά μία
αξιούχος δ
ες εργασίες, σύμφωνα με
έδύο ή περισσότερες συντάξεις α
ων εργ
οχιnά πρ
ρμοσμέ
Δημοσ
Δείκτη
Markit.
ΝΠΔΔ ή
Προμήθ
με την ίδια
ΣΕΛΙΔΑ 3
χό φορέα Ζύριαςή
Markit για

Τελευταία νέα από την εφημερίδα