Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
ΟΠΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ
περασμένης
Αφεντικό
της Πόλης
ΚΟ 72-37