Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
θετικά μηνύματα για το επόμενο χαλοχαίρι από Βρετανία χαι TUI
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο TO:1.00Ε Α.Φ. 4832 Σάββατο 03.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Αυξάνονται
Αχτσιόγλου:
χατά τέσσερις
Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ σε σεμι
Εφικτή μια πολιτική συμφωνία στο
οι θέσεις των
νάριο για την μετανάστευση
Eurogroup
αρεοπαγιτών
σύνης Σταio
γού Δι
2ατατέθηxΕ στη
Βουλή, οaξάνοντα 2ατά 4
θέσεις
στις συντάξεις με το 80 έτος
λιx6ς αριθμό τοις
στους 65.
αριθμό
δαστών στην Εθνική
Σχολή Δι
gγών, για χατεύθυνση
λιxός αριθμός
λόγω κλάδ
ς 30.
Πηγές Μαξίμου: Γίνεται έρευνα για τις
Μόνο 622.900 το
καταγγελίες ΚΚΕ
του χόστος του ταξιΣχετικά με την Α
υργία.
εχνικός έλεγχος
διού ην Κούβα
ΚΚΕ για οχλήσεις
τηλεφ ωνeό
ντρο της έδρας της ΚΕ
ΟΤΕ ΟΤΕ
I διοίκηση του ΟΤΕ ΟΤΕ 000%
0,00%, η διοίκηση της
πως δ68ηeε εντολή
άμεση τεχνική διερεύνηση
τις ενέργε
τούνται τρος
θέματος. Από
τις αρμόδιες αρχές γ
ελέγχους
που πραγματοποιήθηκαν
τέρω νάιμη διερεύησηoς xαταγ.
γελίας.
Μητσοτάκης
Περικοπές στις νέες συντάξεις,
«μαχαίρι»
στο ΕΚΑΣ, επαν
ή είναι η ουτάντηση
υπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων παροχών είναι μερπου δίνουν κυβερνητικά στε
Οι συνεχείς χαθυστερήσεις
ώς από τις ανατροπές που επιφέρει στους συνταξιούχους
νόμος Κατρούγχαλου
Οι αλλαγές όπως τις
περιγράφει το
δημοσιεύματα,
κόστος
οδηγούν πάντα σε νέα μέτρα
Ενιαίο Δεnο Συνταξούχων
ξιδιού
Αλέξη
σίπgα σημ Αβάνα έφτασ
τις 300.00 ευρώ
φαρμογή όλες
διατά«Η έκβαση
της δεύτερης eάto τη βαθιά ανησυχία μου
που αξιολόγησης του προγραμα- γιατί έχει αποδειχθεί, μέχρι
πές σε χιλιάδες συντα- ξεις του Νόμου 4387 που
«Δημοσιεύματα
στηatονται σ' είναι αβέβατη», τόν
σήμερα, ότι χοth. ξιούχους αλλά ναι ασφά- ψηφίστηκε τον Μάιο του
έναν... mλd- τος ο οι συνeχείς μμιρίων εργαζό. 2016
διηγούν σε δραμαoόεδρος Νέας Δημοxe. στeρήσεις οδηγούν πάντα
'πιλοτάρει ένα
ες αλλά
eaιβώς οeeoοσχάιp- ατίας x.kieιάsκος Μητσοτάκης, νέα επώδυνα μέτgα- 14 μήνες
φερνει
ος.oεναφέρουν ότι
το κόστος
μιλώντας σήμερα, Πέμπτη 1
δτήρxeσε η πρώτη αξιολόnηση oασφαλιστwoς νόμος Κατg. 14αι παλαιές συντάξε
μας προέxυψαν τελικά ούγχαλου. Το 2017 τίθε
ταξίδι
ό Συνέδριο της Κεντρικής σθετα φορολογικά μέτρα
πρωθυπουργού στην
Ένωσης
Δήμων
Ελλάδος δημοσιονομικός "κόφτης"
Αβάνα "έφτασε τις 300.000