Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:Recognized text:
Αύξηση παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά μικρές ποσότητες
Παντα Πρωτο
PAOlO
101,5
ΠρωTνή Καθημερινή Εφημερίδα του Νομού Γρεβενώ ν
Ετος 33ον Τιμ
1,00 Ε.Τηλ.: 24620 80025-FAX: 24620-28005 e-mail: [email protected] Α.Φ8253
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016
33 χρόνια
Για 650.000 ασφαλισμένους
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Φουσκωμένα) κατά 25% τα ασφάλιστρα του ΟΓΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Θα πρέπει να καταβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου
Σύμφωνα με το Πολιτικό Βαρόμετρο Νοεμβρίου της Public ssue
Δυσαρεστημένοι
Η Αντίσταση
και πεσόντες στον
Ελληνοιταλικό
πόλεμο Σαμαρινιώτες
Γράφε
Οι πολίτες από κυβέρνηση και αντιπολίτευση
Χαρίλας
Δημ Γεράσης
ΑΝΑΛΥΣΙΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΣΙΡΏΝΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ: Θ. ΖΙΑΚΑ 9 ΓΡΕΒΕΝΑ
24620 85555
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟ ΧΗΜΙΚΟ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΑΛΥΣΙΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
μην νοιάζεστε
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
θα πετάξουμε" εμείς
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
στη δική σας"φωλίτσα"
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
LOCO DELIVERY