Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
«Κόκκινα» δάνεια ξενοδοχείων πρώτα στη λίστα για... ξεκαθάρισμα
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 02/12/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Σε εργοστάσιο του Τιτάνα
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Το 150 «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή»
Βορείου Ελλάδος
σχόληση
Πώς μπορεί να αλλάξει η σημερινή κατάσταση
ΙαNEO
Κάτω του μέσου όρου
ΔΕΣΦΑ: της ΕΕ στην καινοτομία η Ελλάδα
Ενα βήμα πριν
Βάσει του Δείκτη Καινοτομίας του DW Berlin η Ελλάδα
την... έξοδο
κατατάσσεται στην 29η θέση, μια θέση εξαιρετικά αρν
οι Αζερο
η οποία μάλιστα δεν έχει αλλάξει και πολύ τα
τελευταία 15 χρόνια. Ποια πλεονεκτήματα διαθέτει η
χώρα. Πώς μπορεί να αλλαξει η σημερινή κατάσταση.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Το «σύστημα κανοτομόφ στην
όρου της Ευρωπαϊκής μέσου
Απολογείται ο Ανδρέας Μαρτίνης
Ελλάδο Unολsπετα Εooης
ωστόσο χώρα διαθέτει ορισμένα
για τις... δωρεάν νοσηλείες
Πλεοεπήματα που θα μπορouον νο συμβόλλουν στην ανοBθμση του «απμπος ΚοινοΣτον ανακριτή διαφθοράς για κακουργηματ. μυρίων μάρκων που φέρεται να έλαβε από τη
τομος, σύμφωνα με την νέα
ή απιστία στην
υπηρεοία, που φέρεται να
γερμανική εταιρεία Hospitalia
nternational
έρευνα που
εκπόνησε η ζημίωσε το Ερρίκος Ντυνάν με ποσό άνω των για προμήθεια υπερκοστολογημένου νοσοκο
δαNEOας μο με ερευνητές του
20 εκατομμυρίων ευρώ, απολογείται ο πρώην
μειακού εξοπλισμού Ως προς το κακούργημα
ΓεμαMκού Ινστιτούτου Οικονοπρόεδρος
για το οποίο απολογείται σήμερα ο κ.
Ανδρέας
νοσοκομείου
Μαρτίνης αφορά
η δωρεά
Μαρτίνης
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μαρτίνης είνα
περίπου 50 ατόμων, μεταξύ των οποίων τρεις
ροφυλακισμένος εδώ και έξι μήνες για έτερη
ρωθυπουργο
πουργοί
υπόθεση, που αφορά σε μία 3,2 εκατομ
εκδότες, δημοoιογράφοι
του λιανΙΚΟύ
Συνεχiστη
λο εγχώριας
2015 προς
εEωτερκής αγο
Ο μέσος Γ
ρας) με έτος βάσης
Σε σύγκριση
Δείκτης
χώρηση
ραγωγού
δείκτη
Νοεμβρίο
βιομηχανία,
2016 βρi
Οκτωβρί
Γενικός Δείκτης
σύγκριση
Οκτωβρ
Manpower:
ύξηση 1,9%
Ελληνικής Στατ
γενικό δ
Τις προσωπικές
κής Αρχής.
δείκτη
2015, έναντι
Νοεμβρ
δεξότητεςεσπάζουν
Ειδικότερα
σης 9.6%
Δείκτη
μειώθ
πτώση
Millennials
Τιμών Παραγ
Κριση
γκριση
δεικτώ
Βιομηχα