Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 02.12.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5641
Οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν σε
βασικά εργαλεία του ψηφιακού
Στο ΜητροπολιτιΚό Κολλέγιο διεξήχθη το Grow Greek Tourism Online
Οι στόχοι ανά κατηγορία χορηγήσεων
Μείοση χοχχιγογ δανείων κατα 40,2 δισ. στην 3ετία
Ποια βραχυπρόθε
Από ρυθμίσεις χαι διαγραφές δανείων θα επισμα μέτρα θα φέρει
τευχθεί το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης, σύμφωο ESM
να με την έκθεση της ΤτΕ. Η ακτινογραφία των
ή πρόταση
δράσεων. Οι εισπράξεις από τόμους, εκποίηση
έχει ταoτίσ
ο ESM Θα μπ
εξασφαλίσεων και πώληση δανείων. «Νετάρ
ης Ελλάδας
φέτου 20% ως
2060,
τα νέα NPEs οι ρυθμίσεις
δίδει
Το εξασέλιδο έruαφο
ESM με ημερομηνία 25
Κατά 40,2 δισ. ευρώ ή κατά 38% θα μειωθούν
Νοεμβρίου,
ίο εξασφά
τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπρόσβαση η εφημερίδα,
ΕΣΕΕ: Σε Κίνδυνο
προβλέπει μέτρα
θα ληφθπεζών ως το τέλος του 2019, με βάση τους
xοντινό μέλλον
για την
επιχειρησιακούς στόχους που υπέβαλαν ο
ελάφρυνση μεγάλου Ελλην
το 27% των εμπορwoν
Σύμφον
εγχώριες τράπεζες (συστημικές και μη
δημοσίευμα τη
νικης
Τράπεζα της Ελλάδος και στον Ενιαίο Επο- εφημερίδας.
επιχει ησεων
έγγραφο στο
πτικό Μηχανισμό (SSM).
ορισμένα από
έχει λάβει η Ελλάδα, για
τηχορα από μελλοντιxές αυξήσεις
επιτο%ον
Το συνολικό αποτέλεσμα
Πηγές ΕΕ:
θα μειώσει ως
χρέους προς
τά 21,8
Πιθανή η συμφωνία
βάλει 1 στις 5 Α.Ε
μονάδες Επίσημη
άλωση της
2017, σύμφωνα με την ετή
έxθεση της ΕΣΕΕ, 6 στις 10
Μάιο προέβλ
ΕΙΤΕ χαραητηρίζονται πολύ wηλού ρίοr
ότι ο λόγος
ως το τέλος 2016
η εικόνα για τις μικρ
εταιρίες λιανεμπο
ΑΕΠ θα φτάσ
04,9%
ρίου. Σε χατάσταση κινδύνου Buβρεθεί
το 2060, σύμφωνα με
το βασικό
ρικών επιχειρτσ
ίο η Ελλάδα
αλλάξει η
τάσταση της χώρας. Αυτό
ονομική
φαρμόσει πλήgoς
πρόγραμμπεράσματα της Ετήσιας έxθεσης
μα διάσωσης. Ε
ένα έργο ιΑισιόδοξος για την επίτευξη
της ΕΣΕΕ, σύμφωνα με την
φο εργασίας
του ESM το οπο
συμφωνίας για Ελλάδα
λέσματα
δεν έχει ακόμα
θετηθεί από
τέλος
σημεία
ότι για
2016, τότε 1 στις 5 Α.Ε.
διαφορες
μεγάλες,
group της
της ευρωζώνη
Το έryoαφο
ΔExεμβρίου, μφανίστηH
για τα εργασιακά δήλω
πάντηση
ίος αξιωματούχος
ότι ό
Καλύτερη ωστόσο
η ειHόνα για τις μιxρές εμπορ
εντολή
από τις Βρυξέλλες.
μφωνα
νδυνος
χειρήσεις, για τις οποί
άμεσος
25 Μαtου (από
Eurogroup
εννοηθεί το θέμα θα
σμα πρώτα μέτρα μιας δέσμης
Eurogroup
θα βελτιίσουν τη
τέλος
Eurogroup
βιωσιμότητά του
χρέους της
όπως είτε- δεν
προγρ
αμματισμένο.