Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Συμφωνία ΔΕΘ-Helexpo μ
wwεtu
εχθεοιαχό οργανισμό
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ. 4831 Παρασκευή 02.12.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Τα μνημόνια-PSI
Spiegel
από τις
Απάντηση δwaστuκών
Το Eurogroup 2ρύβει
620 μονάδες
για τις αποφάσεις του ΣτΕ
Κέρδη
τεράστιο Χίνδυνο για Totτgα
Χρηματιστήριο
Αρχίζει πρόγραμμα
σouέςoeνοδικές τάσεις
zoατούν στη χρηματιστη
η αγορά με τους
κά τις
δηλώσεις αξιωματούχο
τη διαπραγμάτευση
ζήτηση γ
χρέος. Η
αγορά
630 μονάδων, με
μοχλό
αγοραστιxό ενδ
μετοχές Teνιxός Δείκτης
6:00, διαμορ
στις 626,97 μονάδες
σημειώνοντας άνοδο 2.68%.
0 λαi νομός
Νέος αναπληρωτής
την ευρωπα
Γενικός Διευθυντής
ενοποξηση
λογος της αγοράς, ανέλαβε, από 1η
αντικείμενο, από
Πανεπιστήμιο
Δεκεμβρίου 2016,
ληρωτή Γwwού Διευθυντή της Ε
τη θέση
Μέχρι πρότwος
ρας, έχοντας υπ' ευθίνη
Διευθυντή της DAES
της ΔιεLondon Market Ins
Brokers
ενώ έχει διατελέ
Ασφαλίσεων Λοπόν
στέλεχος
Itνοeων Κλάδων.
Hellas, E
group
άλλες εταιρίες.
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Α.Ε..NN
Η εξάπλωση
ημάτων
ετά την
εση της μια
τις προσ πάθeΑ
ίοι τρόπο
Τον Μαξίμ Ορέσχιν διόρισε
μετώπισης για τη μετανάΟι ωφελούμενο
του προγράμματος θα παροwoλουθήσow
ευση, την ασφάλε
προγραμμα θεωρητικής
κατάρτισης 120 ωρών
και θα πραγ
υπουργό Οικονομίας ο Πούτιν
ματοποησουν πρακτική 500 ogήν. Μετά δίνεται η δυνατόπρόεδρος της ΕΚΤ
Μάριο Ντgαγ
ητα απασχόλησης
σε 10
από αυτούς.
Εφημερίδα El Pai
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτv
διόρισε Μοιςqμ οeέσκιν νέο Οπgώην υποngγ6ςOxονομας, Η δράση, συνολι%ού
προt- voucher) και αφορά σε
τον Σχολιάζονται
υπουργό Οικονομίας της Αλεξέι Ουλιotneγιεφ τέθηκε πολογισμού
112 εκατομ- συνολιsιά60 ειδuaότητες των
λτιxές εξελίξεις, ο Ρωσίας, σύμφωνα με ρωσικά wτό με την κατηγορία μυρίων θα υλοποιηθεί 10 πιο δυναμικών κλάδων
ευgo, δήλο
ότι απέσπασε eκβιαστxά ποσό
με τη μέθοδο των επιταγών της Οwoνομίας.
ύψους 2
μμωρίων δολατάρτισης
μετανάστευση.
ρίων ως δωροδοχία από τη
ορισμός απός
αντιτρομοκρατικά μέτρα προαγωγή για τον 34χρονο Rosneft, τη μεγαλύτερη πετρ
ασφάλειας, η
προστασία των συνόρων