Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Εργασιακή ζούγκλα δίχως τέλος οι "βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12595
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΥΒΑ
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΔΝΤ
Χιλιάδες στέλνουν ύστατο χαιρετισμό
Αντιλακό χρονοδιάγραμμα
στον Φ. Κάστρο
με ορίζοντα 30ετίας!
Σε εξέλιξη η πορεία προς το Σαντιάγκο ντε Κούβα. Την Κυριακή
Αποκαλυπτικά τα όσα προαναγγέλλει υψηλόβαθμος παράγοντας
η επίσημη τελετή της κηδείας του ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Ευρωζώνης, ενώ τα μέτρα «μείωσης» του χρέους θα έουν ορίζοντα το 2060!
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 3
Εργασιακή ζούγκλα δίχως τέλος
οι «βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ»
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
οι νομοθετικές παρεμβάσεις για τα «δουλεμπορικά» γραφεία
είναι δείγμα αυτών που θα ακολουθήσουν στα Εργασιακά
Προετοιμάζουν
το κλίμα
Ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να εμφανιστεί ότι «δι- πλήρες χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτ
Ολες οι πλευρές που ε
μπλέκονται στη διαπραγ
απραγματεύεται σκληρά» στα Εργασιακά προς όφε
Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναδεικνύει ότι οι νο
μάτευση, σκιαγραφούν το
αντιλαϊκό περιεχόμενο
λος των εργαζομένων και καλλιεργεί αυταπάτες ανα
μοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δείχνουν
της συμφωνίας, ανεξάρ
τητα από το πότε θα ολο
μονής, μια σειρά από στοιχεία δείχνουν το αντίθετο
το τι σημαίνει βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ». Το ΠΑ
κληρωθεί η δεύτερη
Η πρώτη νομοθετική πράξη της νέας υπουρ
ΜΕ, επίσης, καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να
Οπως άφησε
να εννοηθεί ο επίτροπος
Εργασίας είναι η παραπέρα απελευθέρωση πάρουν θέση για την απαράδεκτη νομοθετική πρω
γού Οικονομικών Υποθέσεων
Π. Μοσκοβισί, των δουλεμπορικών «Γραφείων Ευρέσεως Εργα
τοβουλία της κυβέρνησης, να ενημερώσουν τους ερ
Και ΔΝΤ δείχνουν διάθε
σίας». Την ίδια στιγμή, δηλώσεις στελεχών της ΕΕ
ση για συμβιβασμό στην
γαζόμενους και τους ανέργους σε κάθε κλάδο κα
διαπραγμά
παράλληλη
σε σχέση με τη διαπραγμάτευση για τα Εργασια
χώρο δουλειάς, μπροστά κ
στην προετοιμασία της
τευση που κάνουν για τη
διευθέτηση του ελλην
κά επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην εν
πανεργατικής απεργίας στις 8 Δεκέμβρη
κού χρέους
Σύμφωνα με τον Μοσκο
σχυση της «εργασιακής ευελιξίας», που σημαίνε
ΣΕΛ. 9
πει να κάνουμε κάτι κα
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Πλήθος μαζικών
για τις ανησυχίες της Γερ
ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
μανίας». Θυμίζουμε ότι το
φορέων
χάσμα» που χωρίζει Ευ
ρωζώνη και ΔΝΤ για τα μέ
Συνεχής δράση για την επιτυχία της απεργίας στις 8 Δεκέμβρη
καταδικάζουν
τρα που απαιτούνται με
τά το 2018, προκειμένου
τη δίωξη
οι στόχοι για τα πρωτογε
Στην πρώτη γραμμή τα Συνδικάτα,
νή πλεονάσματα να παρα
στελέχους
τα Σωματεία, οι Ομοσπονδίες που
μείνουν στα καθορισμέ
να επίπεδα (3,5%), φτά
της ΚΝΕ
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ
νει τα 3,6 δισ. ευρώ (2%
του ΑΕΠ
στο Κιλκίς
Επομένως, είναι σχεδόν
Με την καθημερινή τους δράση, μέσα από συσκε
αυτονόητο ότι όποιος συμ
ψεις, Γενικές Συνελεύσεις, εξορμήσεις και παρεμβά
θρο το Θέμα έγραψε ο
βιβασμός κι αν γίνει, όπο
σεις, ο ταξικές δυνάμεις καλούν τους εργαζόμενους
καθηγητής Σύγχρονης Ιστορί
τε κι αν γίνει, θα μεταφρά
ζεται σε νέα μέτρα ή του
aςΠώργος Μαργαρίτης στοννα απαντήσουν στα νέα αντ λαiκά σχεδια κυβέρνη
λάχιστον σε δέσμευση για
σωτερικό διάλογο του Αριστοσης κουαρτέτου κεφαλαίου, συμμετέχοντας μα
τελείου Πανεπιστημίου
ζικά στην απεργία και τις συγκεντρώσεις
μένου να καλυφθεί ολό
ΣΕΛ. 19
κληρη η διαφορά ή μέρος
της. Τα μέτρα αυτά, που
το ΔΝΤ εστιάζει κυρίως
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΑΑΤΟΥ ΚΚΕ
στο Φορολογικό και στο
Ασφαλιστικό, προστίθε
Ενισχύεται τάση «στρατηγικής
νται στα προαπαιτούμε
η Ανησυχία πολλών για
Κατέθεσε ψήφισμα για την απαγόρευση
να της δεύτερης «αξιολό
αυτονομίας» της ΕΕ
το κλίμα εμπιστοσύνης
πλειστηριασμών πρώτης και δεύτερης κατοικίας
γησης», ανάμεσα σ' αυτά
Και τα Εργασιακά
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 5
Συνέχεια στη σελίδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα