Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Νταοελμπλουμ: Εχουμε ετοιμα μέτρα για το χρέος Το 2018
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 01/12/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Κάμπτονται οι αντιρρήσεις της κεντρικής τράπεζας
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Αναδιάρθρωση-πακέτο για τα ομόλογα EFSF
Βορείου Ελλάδος
Οι τίτλοι που κατέχουν οι συστημικές τράπεζες
Επιπρόσθετα
Ο κλάδος υγείας, τα νέα προϊόντα και τα περιθώρια
Ασφαλιστικές: Μέχρι πού
o φτάνει η άνοδος παραγωγής
Αύξηση της παραγωγής και μετά το τέλος του τέταρτου
φετινού τριμήνου βλέπουν, κάτω από προύποθέσεις
της οmΜας στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς Σε ποιους παράγοντες οφείλεται το rebound του βεξαμήνου.
Προς την ίδια κατεύθυνση άλλωστε
ήθηκε
ο χθεσινός σχολιασμός
του προέδρου της ΕΑΕΕ κ. Αλέξαν
Αναρτήθηκαν στο Taxisnet τα τέλη
δρου Σορηγεωργου
ανέφερε μετά όπ
Το εννεάμηνο του 2016 όνοι η
κυκλοφορίας 2017
άτη χρον
συνολική ραγωγή οσφαλίστρων
Στην ιστοσελίδα του Taxisnet (www.gsis.gr) περισσότερα από 1 δισ. ευρώ
αναρτήθηκαν το βράδυ της Τρίτης τα ειδο
της ΕΑ
καταγράφει σωρευτικά
ποιητήρια για την πληρωμή τελών κυκλοφο
διοκτήτες οχημάτων μπορούν
ξηση (+1,3%), σε σχεση
ρας οχημάτων του 2017
εισέρχονται στη σχετική ηλεκτρονική εφαραρνηπα αποτελέσματα της προημογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς
Κατάργηση
Τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβ. προκειμένου να δουν την ταυτότητα οφειλής
γούμενης περιόδου
και να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας έως
λητα σε σχέση με πέρυσι και σύμφωνα με
του ΕΦΚ
τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονο
την 31η Δεκεμβρίου
μικών αναμένεται να εισπραχθούν και φέτος
ΟΤΟ Κρασι
ζητούν
Δεκεμβρ
Χαρτης
ΟΙ ΟΙνοπαραγωγοl
υθμίσεις,
κτη, αλλά
μος μήνας.
2018. η
νώντας στην Επ
συζήτηση
εμποδίζουν τη μ
ργός ο
τροπή ο
κών χρέος θα ενωθο
Ευκλείδη
ίζοντας πως
της Βουλ
Μεσοπρόθεσμα
λογισμό
όλες της
Κυβερνητικό σλάλομ με
Βουλή,
θα έχο
δοθεί
τώντας στις
χαρακτηρι
σημο την 5η Δεκεμ
λεπτομέρειες μέχρ
προσωρινά
θα κριθούν πολλά
δούμε
η κυβέρνηση
όνωσης
υψηλό πλεονάσματα
κριθεί η δ
βέρνησης
γάμο της Ν
η συζήτ- νες
ρωνική διάθεση
Νομισμ