Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3406O • ΠΕΜΠΤΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο ∆ήµαρχος Ηλιούπολης Β. Βαλασόπουλος παρουσίασε το µοντέλο
ενός σύγχρονου ∆ήµου

Ιατρείο Μνήµης
και Κέντρου
Ηµέρας ατόµων
µε άνοια
Λειτουργεί για πέµπτη
χρονιά στο ∆ήµο
Ηλιούπολης
ΣΕΛ.10

“Το ∆έντρο
της Ζωής”
Πρόσκληση από το
Σύνδεσµο Αιµοδοτών ∆ωρητών Οργάνων
Σώµατος και Μέριµνας
Υγείας «Κωστάκης
Μεσογίτης»
ΣΕΛ. 2

«Μία οφειλόµενη
απάντηση στον
πρώην ∆ήµαρχο»
Ανακοίνωση του ∆ηµάρχου
Αγίας Παρασκευής

Το όραµα της
«Έξυπνης Πόλης»
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η πρωτοποριακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο ∆ήµος Ηλιούπολης για το όραµα της Έξυπνης
Πόλης µε τίτλο «SUN CITY Ηλιούπολη,
SMART CITY Έξυπνη Πόλη».
Στην εκδήλωση ο ∆ήµαρχος Ηλιούπολης κ.
Βασίλης Βαλασόπουλος παρουσίασε το
όραµα της Έξυπνης Πόλης, την προσπάθεια
που καταβάλλει η δηµόσια διοίκηση για µεί-

ωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του
πολίτη, εξοικονόµηση ενεργειακών και οικονοµικών πόρων και για την συµβολή στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Ειδικότερα στην εξοικονόµηση των πόρων
υπογράµµισε την διαδικασία που βρίσκεται
σε εξέλιξη στην Ηλιούπολη για την εγκατάσταση έξυπνου φωτισµού και την αντικατά-

ΣΕΛI∆Α 11

ΣΕΛ.12

ΒΕΒΗΛΩΣΑΝ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΑΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Φιλικό ΑΕΚ Orthodox
Beitsahour
Εκδήλωση
ελληνοπαλαιστινιακής
φιλίας και αλληλεγγύης
στα Βριλήσσια
ΣΕΛ.14

σταση των λαµπτήρων της πόλη που θα οδηγήσει σε µείωση του κόστους µέχρι και 60%.
Ο ∆ήµαρχος κάλεσε όλους τους παρευρισκόµενους πολιτειακούς παράγοντες να
συµβάλουν σ’ αυτήν την προσπάθεια, καθώς
όπως είπε, αποτελεί πρωτοποριακό µοντέλο που θα ανοίξει νέους δρόµους για την
εξοικονόµηση πόρων και την περιβαλλοντική
συµπεριφορά των δήµων.

«Πρόγραµµα Εκτελεστέων
Έ ρ γ ω ν µ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι µέ ν ο
σ χ ε δ ι α σ µό »
Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στην πρόσφατη ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, ο Προ πολογισµός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονοµικό έτος 2017.
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 10

Η ∆ηµοτική Αρχή Καισαριανής καταγγέλλει τη βεβήλωση από φασιστοειδή
του Μουσείου ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης στην Καισαριανή.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα