Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website Website







Recognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

5oC, 12.00

11oC, 8.00 μ.μ.

€0.60

7oC - Υγρασία 57%-83% - Άνεμοι: ΒΔ 4 - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:22 - Δύση ηλίου: 17:05

Áéôßá åëïìÝíïõ èåüò áíáßôéïò*

Η ιδιότυπη επαναφορά του εθνικού ζητήματος, όπως
κυρίως προβάλλεται από τους μεγάλους και δυνατούς,
αλλά κυρίως ο ζοφερή κατάσταση που βιώνουμε, έβαλαν ξανά στην ημερήσια διάταξη θέματα πολιτικής τακτικής.
Η εθνική, τοπική ταυτότητα και το Κράτος, επανέρχονται στη θεματολογία, ακόμα και στην ατζέντα φορέων,
που δεν το περιμένεις. Αιτία η αχλή της παγκοσμιοποίησης, που έγινε κυρίως για να ρίξει τα όποια εμπόδια στην
ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων, συμπαρασύροντας έτσι και κάθε άλλο κινούμενο “αντικείμενο”, της φύσης και
του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένων! Η ορμή των νέων δεδομένων τροφοδοτείται από τα κατορθώματα της τεχνολογικής επανάστασης, που είχε σαν συνέπεια να εξακοντίσει τον χώρο στο ανθρωπίνως άπειρο (σ.σ. πρακτικά
απ’ άκρη σ’ άκρη του Πλανήτη)... 3 >>

Åßäáìå ... Üóðñç ìÝñá

4 >>

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4305

Η ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ØçöéáêÝò ðñïôåñáéüôçôåò õð. Ôïõñéóìïý
z

Από την προβολή
Γκέλα του ΑΟΚΚ με Λαμία, μετά το Καραϊσκάκη!
στην εκπαίδευση

ΑΘΗΝΑ. Ανταποκρινόμενοι στις
παγκόσμιες τάσεις, επιχειρούμε
μέσα από τη χρήση των σύγχρονων μέσων και εργαλείων που διαθέτει η τεχνολογία, να προβάλλουμε και να προωθήσουμε με τον πιο
σύγχρονο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο την Ελλάδα στις αγορές- στόχους. Ο ψηφιακός σχεδιασμός μας σε αυτήν την κατεύθυνση θα υλοποιηθεί την τριετία
2017-2019 σε τέσσερις στρατηγικές κατευθύνσεις.
Κόλλησε στο «x» ο ΑΟΚΚ με την αξιόμαχη Λαμία, παρά τα αεροπλανικά του Τουράμ... ΦΩΤΟ ΣΤ. ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ
Σελίδα 5>>

Επικαιρότητα

Αθλητισμός

ÓõëëõðçôÞñéï Íéêïëïýæïõ
óôçí êïõâÜíéêç Ðñåóâåßá

Óôç ãåéôïíéÜ
ôùí áããÝëùí
ï ¢êçò
Ãéïýñãáò

9 >>

15 >>

16 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα