Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
eidisis gr
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
ww.eidisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 έτος 170
αρ. φύλλου 4275-0,50 ευρώ
Στο πλευρό του δήμου Κιλκίς
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ολο. ΚlΛΚlΣlΑΚΟΣ τοίχου
ο Σταύρος Θεοδωράκης
τετράχρωμης ψηφιακής
κτύπωσης σε χαρτόνι
για πολιτιστικούς, αθλητικούς
συλλόγους, φορείς, σχολεία.
εκκλησίες
Τον Πρόεδρο του ποταμού
0,50 ευρώ
δέχθη
γραφείο
μαρχος Κιλκίς στο πλαίσιο της
ρογραμματισμένης επίσκε
Σταύρου Θεοδωράκη
στο Δήμο Κιλκίς.
2376?
Δημήτρης Σισμανίδης
ενημέρωσε σφαιρικά τον κ. Θε
οδωράκη για τα θέματα που
Δήμος Κιλκίς
με έμφαση στο προσφυγικό
αι στην αποσυμφόρηση της
Το θέατρο Σώρα και
προσφυγικής δομής Χέρσο
όπου φιλοξενούνται πλεον 250
πρόσφυγες, στο ΤΕΙ Κιλκίς, ενώ
η ευκαιρία που εχασα
έκανε ιδιαίτερη αναφορά σ
έργα η ολοκλήρωση
παρεμποδίζεται
ρατική μηχανή όπως η
μέγα λάθος της ζοής μου
συντήρηση και αναβάθμιση
ίνα ότι δεν πήγα
ρκίδων
σμένο Σάββατο στην συγκένθνικού σταρωση ομιλία
Προέδρου
δίου της πόλης και η νομιμοΣΥ Αρτέμη Σώρα
ποίηση
κοιμητηρ
ώστε να αδειοδοτηθούν ανέρχεται στα 2.000.000ευρώ, ποσό
απε εδώ
κέντρο
διευρυμένου Δήμου Κιλκίς. Αναφερόμενος στο ζήτημα συντή
ιδιαίτερα υψηλό για
Δήμου.
διασκέδασης ΘΕΑΤΡΟ Μετά
κονομικά
ρησης και αναβάθμισης των κερκίδων ο κ. Σομανδης καυτη
Θεοδωράκης δεσμεύθηκε να θέσει το συγκεκριμένο
ρά γιατι η υπόθεση
αρμόδιου υφυπουργείο
λιτική
θέμα στο αυριανό ετήσιο συνέδριο της ΚΕ.Δ.Ε ενώ τόνισε ότι
Θέατρο
παραδίδει εδώ και ένα χρόνο το φάκελο του έργου στο Δήμο
έβλεπα έργο δωρεάν. Μάλιστα
ση μέσω της κοινοβουλευτικής
το "Ποτάμι" θα ασκήσε
προκειμένου αυτός να υλοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες
θα γελούσα με την καρδιά μου
του δύναμης γα την προώθηση τ
αιτημάτ
ου του τέμε ίδιους πόρους. Τα δε
σήμανε ότι ο Δήμος
Θεόδωρου Παυλίδη
μητήρι
έργο ήταν κωμωδία. Θα
Κατά τη συνάντησή τους
που εννε σε πολύ εγκάρδιο
Κιλκίς, που είναι και ο τρίτος σε γεωγραφική έκταση ΟΤΑ της
ηγορου Κιλκίς
ε ο Πρόεδρος του ΕΣΥ
κλίμα, οι δύο άνδρες συμφώνησαν να έχουν μια γόνιμη συνερΕλλάδας, έχει 116
μούς με 122
μητήρ
κόστος
δουλειά τιμ
θέατρο.
Yαοίαγα ζητήματα του Δήμου Κλκίς.
ις γεωλογικές
και περιβαλλοντικές μ
σελίδα 5
σελίδα 7
Λαμπρός ο εορτασμός για
Επιτέλους, παραδώστε το
τους Πολιούχους του Κιλκίς
έργο του σταδίου στο δήμο
Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή
Γεωργαντά στον Υφυπουργό Αθλητ
σμού για το Δημοτικό Στάδιο Κιλκίς
σελίδα 7
σελίδα 5
Από Πέμπτ
12 έως
7/12 2016
Βοηθάμε όσο μπορούμε, αλλά
η αρμοδιότητα ευθύνη είναι
του Νοσοκομείου Κιλκίς
ΜΠΑΤΕ
Απάντηση Δημάρχου Παιονίας Χρήστου Γκουντε
ΣΚΎλο
νούδη για τα αγροτικά ιατρεία Ευρωπού, σελ. 3