Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26689 ΕΤΟΣ 87ον
Μεγαλύτερη
«Ανοικτό» αφήνει ο Π
στήριξη Ζητά n
Κομισιόν από το
Μοσκοβiσίγiα xαμnλότερα
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών
πρωτογενή πλεονάσματα
Επενδύσεων
μετά το 2018
για την
εως τωρα συν
Στρατη
Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, κατά τη συνέντευξη τύπου
κών Επενδύσεων στην τόνωση τ
πτυξης στην ΕΕ παρ
συμπλήρωσε ότι τρία μνημόνια είναι αρκετά
σημερ
Τρίτη) η Ευρ
ταixή ροπή
στοιχεια προερχ
ξιολογή
της Επιτροπής, τη
Τράπεζας Επενδ
χομενο να μ
γκόσμια
μια ανεξάρτητη, τη
το 3,5%
ροπής λογ
στηρίξουν την πρότα
χο έχου
πρωτογενή πλεονάσμαΣυμβούλιο γ
ση της Επιτροπής πρ
μό της διάρ
ν προγραμμ
ΕΤΣΕ.
Πιερ Μ
τος άφη
Η εν λόγ
ρόταση έγιν
ό τον ίδ
οβισί, ενώ παράλλη
ρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν Κλ
λα τάχθη
ρ, στη
για την
των συλλο
ση της Ενωση
ς 14 Σεπτεμβρ
ραγματ
φάση, της διάρχειας του Σχεδίου μέχρ
Σε συ
υ 2020 χαι την αύξηση του συνολ
315 δ
Ευρωπαϊκής Επιτροπή
μισό το
στην Αθή
ση επ
λεονάσμ
σε για
αράλληλη
Χάρτης τη
σχυση της διαφάνειας στην
μνημό
Μετά το 2018
Κ. Χατζηδάκης:
α πράγ
γραμμ
α αλλάξουν. Ολ
αυτά θα
ματα μπορ
«Ακόμα και αν n
χρειάζ
σχύ. Χρειάξ
διάλογ
φορά δ
ός του προγράμμ
μεταρρυθμ
συλλογικές διαπραγμα
ό σημ
ΝΔ είναι
λλογινές δ
ροσηλωμένη
Η Κομ
Η αγορ
αυτοδύναμη, θα
Tia να
ευέλικτη, αλλά
ρούπόθεση μια
οι ερ
επιδιώξει ευρείες
γαζόμ
κεφαλαιοποinθούν ο
Εννέα ευρωβουλευτές από τρεις
συνεργασίες»
θετικές εξελίξεις
απαιτείται προσήλωση
πολιτικές ομάδες Ζητούν
στους στοχούς του
μη, θ
ρείες
ελάφρυνση του χρέους
λος της ομιλίας του
φερε,
προγράμματος
δριο τ
Ελληνο-Αμερ
δηλώνει ο
Εμπορ
Επιμελητηρ
Χατζηδάκης, αφήνο
ας την π
λή προς
ροεδρ
Στουρνάρας από το
χτη επ
γκη άμεσης στροφής σε πολιτικές α
προταση για τη χορ
p, Γερ
λμπλουμ,
βήμα συνεδρίου
ρόεδρος της ΝΔ ξεκίνη
λή πρ
ν Γ. Ντάισελ
ενόψει του Eurogroup της 5ης Δ
σχέδιο της ΝΔ γ
λουμι
πειτα από πρωτοβουλ
λον. Ο
Χατζηδάκη
ής Επ
ευρωβουλ
της Εχτελ
τιπροέδρου του Ευρ
λάδα δ
ρεί ν
αραμείν
ροπής της Ευρωπαϊκής Προοδευ
βουλίου
ι ευρωβουλευτή
του ΣΥΡΙ
ελληνική
στον μια χώρα Β'χατηγορίας στην Ευρ
ΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη
εννέα ευρω
Συμμαχ
Δημήτρη
χώρηση
δεν μπορ
μέλλον μας
Παπαδημούλης Ελλάδα, Ευρωομάδα τη
ίες έχ
πίπεδ
βουλε
ς της Συντ
στικής Ε
μνημόν
Γαλλία, Σ
γιόμ Μπαλ
014. A
ογράμμ
της Προοδευτικής Συμμαχίας (Prog
Η χρίση διαρ
ήδη 7χ0
αι ση
ητής της Τρά
ης Ελλάδο
Σέρτιο Κοφερ
μιλάμε, δ
(ΤτΕ), Γιάννης Σ
άoας μιλώ
σιαλιστές, Εύα Ζ
με το ζήτημ
ης ελαφρ
Ελληνο-Αμ
γοι λόγοι να είμ
αισιό
του ελληνικού χρέους, καθώς
την α
ΣΕΛΙΔΑ
μελητηρί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα