Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ψάχνεις ενα εδώ
Παρουσιάστηκε
«Ευχαριστώ» της
Επιστημονική συνάντηση
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Μητρόπολης Μονεμβασίας
στη Σπάρτη το ΠΑΑ για
ική στη σελ. 10
γεωργία ,σελ.8 στις σελίδες 12 & 13
και Σπάρτης σελ.7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 Έτος 21 ΙΑριθμός 5042 ITψή φύλλου 0,50EIThλ 2731031253 Fax: 2731081250 ο e-mailinfoOlakonikosgro www.lakonikos.gr
Πλούσιο σε συστατικά έναντι σοβαρών ασθενειών
Συνέδριο
για τις ευκαιρίες
«θαυματουργό» βάσει ερευνών
ανάπτυξης
στην Πελοπόννησο
το λακωνικό ελαιόλαδο!
Στο Διοικητήριο
Λακωνίας
Αποκαλυπτικά στοιχεία σε εκδήλωση στην Παλαιοπαναγιά
Ανοιχτή εκδήλωση διαλόγου
με τους φορείς της πόλης της
Σπάρτης με θέμα «Ευρω
παϊκά χρηματοδοτικά Εργα
λεία Ευκαιρίες Ανάπτυξης
α την Περιφέρεια Πελοπον
λαου» διοργανώνεται στη
Σπάρτη. Το διευρυμένο περ
φερειακό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη το Σάββατο
0/12 και ώρα 10.30 στην α
Νικηφόρου Βρεττάκου και
Γιάννη Ρίτσου» στο Διοικητή
ριο Λακωνίας Εθνικής
Μπορεί η χαμηλή παραγωγή ρεί σημαντικά -έναντι του διε- την «Ανάδειξη των ιδιαίτερων Κέντρο Παλαιοπαναγιάς. Το IN
Οδού Σπάρτης-Γυθείου
και ο δάκος να έχουν πλήξει τη θνούς και εγχώριου ανταγωνι- συγκριτικών πλεονεκτημάτων TERREG MED είναι ένα πρό- Θα μιλήσουν ευρωβουλευ
φετινή σοδειά της ελιάς στη Λα
σμού- σε συστατικά, τα οποία
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου γραμμα
ενίσχυσης
τές, στελέχη των θεσμικών
κωνία, ωστόσο τα μηνύματα θεωρούνται ανασταλτικά ως
ης Λακωνίας» που διοργά
ανταγωνιστικότητας του ελα
οργάνων της Ευρωπα
που έρχονται από επιστημονι
προς την εξέλιξη σοβαρών
νωσε ΠΕ Λακωνίας στο πλαί
ολάδου, μέσω καινοτόμων με
Ένωσης, εκπρόσωποι της
κές έρευνες είναι άκρως ενασθενειών, όπως της νόσου
της θόδων
συμμετοχή
παραγωγής
θαρρυντικά για το λακωνικό Alzheimer. του καρκίνου. Καρ- Περιφέρειας
ποιοτικών ελέγχων που σχετίριφέρειας, τοπικών φορέων
Πελοποννήσου
ελαιόλαδο! Και αυτό γιατί, βάσε
δισκων παθήσεων Κλη.
στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα ζονται με τις υγειοπροστατευτι
καθώς και νεοφυών επιχε
εργαστηριακών μελετών
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν
INTERREG MED. το περασμένο κές ιδιότητες του προιόντος
ρήσεων
ντόπιο λάδι φαίνεται ότι υπερτε
σε ενημερωτική εκδήλωσ
για Σάββατο (26/11) στο Πνευματικό
συνέχεια σελ 9
Το συνέδριο διοργανώνετ
από το Γραφείο του ΕυρωπαιΤον Ιανουάριο τα σπουδαία
κού Κοινοβουλίου στην Ελ
λάδα, σε συνεργασία με την
για το νέο Μουσείο Σπάρτης
αντιπροσωπεία της Ευρωπαι
κής Επιτροπής στην Ελλάδα
και την υποστήριξη της Περ
Εν αναμονή υπουργικής απόφασης για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
φέρειας Πελοποννήσου και
του Δήμου Σπάρτης.
Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη
αςΤζανετέα, διαπιστώθηκε ότι
λύγω της αλλαγής του νομικού Για δηλώσεις συμμετοχής,
στο Υπουργείο Πολιτι
ενδιαφερόμενοι καλούνται α
σμού και Αθλητισμού 3η συ
πλαισίου μελετών
και έργων
νάντηση για την προώθηση της
του Δημοσίου -τον Αύγουστο
δηλώσουν
καιρο τη συμμε
επίλυσης θεμάτων που αφο
του 2016- αναμένεται υπουρτοχή τους στο 210 67 72 129
αση από το Υπουρρούν τον αρχιτεκτονικό διαγωγική απόφ
νισμό για το Νέο Μουσείο της
Περιβάλλοντος
Προσεγγίσεις
Σπάρτης.
Ενέργειας που θα ρυθμίζει τους
Στη συνάντηση, που έγινε με
στη θυσία των 118
Πρωτοβουλία της αντιπεριφε
διενέργειας αρχιτεκτονικών
γράφει ο Ιωάννης Μητράκος
ρειάρχη Λακωνίας Αδαμαν
διαγωνισμών. συνέχεια σελ 8
σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα