Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Τάξη στο χάος των βιομηχανικών αποβλήτων ψάχνει η κυβέρνηση »ο
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 30/11/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Ανεβαίνει το ύψος των καταθέσεων τους
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Οι τράπεζες κερδίζουν τη μάχη με... «τα στρώματα»
Βορείου Ελλάδος
Αναγκαία η προσέλκυση επενδύσεων
λίρα εκατό
για την TUI η Ελλάδα
Τουρισμός Αυξάνει 40%
τndίτς τις κρατήσεις για το 2017 η TUI
«Λίρα εκατό» την TUI ηΕλλάδα αλλά και οι Ισπανίαστην Πλάτη
tour greece
Ιταλία. Βασική «ασπίδα» εσόδων να τον γερμανικό
της Ελλάδας όμιλο η χώρα μας σε μια χρονιά πτώσης πωλήσεων για
ταξιδιωτικές επιχειρήσεις της Γερμανίας Πώς ετοιμαζεται για το 2017
χp0Mάς αποτελο
Οι επενδύσεις στο επίκεντρο
οai00μοί του μεγαλύτερου το
του ραντεβού Παπαδημητρίου-Κοέν
(μετά την Ισπονiο και την mλία)
Ο υπουργός Οκονομίας και Ανάπτυξης anμrΤρης ανάmuξη της τάξεως του 2,7%.
Παπαδημητρίου είχε σήμερα συνάντηση γνωρΟ υπουργός Οικονομίας αναφέρθηκε εκτενώς στα
σμός του TUI Group, Συμβόλλ0πος
μίας με τον Αμερικανό βοηθό υφυπουργό
για συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος ως εργα
oποφασιστκό σης Πωλήσεις το
Ευρωπαϊκό και Ευρω-οσοτικά θέματα, με ειδίκευ- λείο
προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό.
ση σπν Ελλάδα, myKiπρο και την Τουρκία, Τζό- Επεσήμανε ότι η γεnomκή θέση της χώρας, το
woθαν Κοέν
GEOlρenκά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό
Στη διάρκεια της συνάντησης, ο
Παποδη νομισματική σταθερότητά της, προοφέρουν
ημητρίου αναφέρθηκε στα πρόσφατα στοιχεία για ιδανικό πλαίσιο για κάθε ενδιαφερόμενο, αναφέρcapital Controls
πνελληνικήακονομία, τονίζοντας ότι ήξηαπό το εται στην ανακάνωση
εadμηνο του έτους σημεώνεται θenΚός ρυθμός
έκτασης με την πwhεψη το 2017 να υπάρξει
€2000
λύσεων. Τέλος, θα
διεθνούς εμπορ
τερα 5 Δεκεμβρίο
ης Εule
πτυχθεί αρχημ
ώρα 17.30
Hella
φέλη,
Ειδικές λογ
της B&B
Κορκίδης,
ης Ασφά- τη
Ασφάλιση
οικτή ενημερώ
Ασφαλιστικές Υπηρρόεδρος
κή εκδήλωση
λισης Πιστώσεω
Πιστό
Στουρνάρας:
Πανελλήνιου ΣυνδέΑσφάλιση
μβάλλο
σμου Εξαγωγέων
Να μεoθούν
υτής Στη
Πιστών
έχεια, θα
Χ. Σακελλαρίδη
ημέρωσης,
χειρήσεων.
Εμπορικός Δ
τα πλεονάσματα
μία διεΕo
ες της Ασφάλr
θυντής της Eu
άλυση
Την εκδήλωση
Hella
στο 2%
την εφαρχαιρετ
Ν. Μποδήμος.
μικής μογή σύγχρ
ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ