Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΣημαντιΚές οι επαφές που θα έχει η υπουργός Εργασίας Αχτοογλου -Ε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4829ΤΤάρτη30,11.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Grace Hotels:
Kogχίδη με τη
Ο Tim Williams αναλαμβάνει
Προσωρινό ποσό 345,6 ευρώ
Γενική Πρόξενο
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
της Ελλάδας στη
αντί σύνταξη κήρείας
Σμόρνη
Υλοποιούμε τςiομείοεις
Ο Πρόεδρος
ητηρίου Πειραιώς,
ποδέχθη
Επιμελητηρ
Γενική
στους εργαζομένους του ΟΑΣΘ
της Ελλάδας στη
Σμύρνη
τησης, έγ
ναφορά στη
σημασία τη
ργασίας
Ελλάδας
Τουρκίας
μπλουτισμό
διμερών σχέσε
%ονομικό-εμπορικό επέτε
δο, σύμφωνα με σχετική
Στρατηγική
Το γματwόχρέος της Ελλάδας
επέκταση της North
Events
ειναι στο 45% του ΑΕΠ
στη Β. Αμερική
Ο Paul Kazeri
περιουσιακά της
Πρόεδρος
στοιχεία
σύμβουλος
ιρίας 500 δισ. τόνισε ο επενδυτή
Partners δήλασe ότι
Η Ώρα της
πραγματικό χρέος της Ελλάδας κής Ο
δεν eίναι από
φεία αυτά δεν
αλλά tπολογισμένο σωστά
οτελεί το 45% του ΑΕΠ.
λόγο δεν μuτοg
Η Ελλάδα
στε, πρόσ9
διοργάνωση της 1ης
Me τη
έκθεση Greek Pan
Το πρόβλημα του ΟΑΣΘ έχει ονοματεπώνυμα: Την ηγεσία
τον συνδικάτου εργαζομένων και τη διοίκηση του Οργανι
της Γαστρονομία
σμού, τονίζει το Υπ. Υποδομών. Στους εργαζομένους δεν
της Ελλάδας, στη
Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να
βληθεί ούτε ένα ευρώ παρά την
στρατηγική
έxταση στην αγορά της
δυλίων από κυβέρνηση, υπογραμμίζει το Υπουργείο.
Βόgeιας Αμερικής η North
στηρίζουν την Αθήνα
Η eυβέρνηση υλοποιεί στο εργαζόμενους του δεν εχει
ocέραιο τις δεσμεύσεις της, Καταβάλει ακόμη ο ΟΑΣΘ
θυγατρικής της Hellas North
Η Ελλάδα μπορεί
ξεκάθαρο ότι η ΕΕ
χρειάζεται
με έδρα τη
ς εργαζομέ
παρά τη
από την κρίση
μια σταθερή Ελλάδα, τόν
Ν. Υόρκη, στις 12-13 Metoυ
ΗΠΑ έχουν υς του ΟΑΣΘ, αναφέρει το
βολή του 18% των εωτgά
σημείωσε ο πρέσβης
ΗΠΑ προσθέτοντας
2017 θα πραγματοποιή
στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt.
στηρίξει και θα συνεχίσουν
Υπουργείο Υποδομών σε ξεον του από τα εισιτήρια
την ένθεση στην ιστορική
Οι ΗΠΑ πιστεύουν
ότι θα πρέ. σmprονν τη χώρα. ΗΠΑ
αποκλειστιxά για
δeδουσχετική
πει να βγει η χώρα άμεσα από
θα συνeχίσουν να σwηγορotν
Οπως τονίζει το Υπουργείο λευμένα.
Grand Ce
την χρίση, τόνισε ο πρέσβης υπέρ μιας πραγματικής ελάφουούτε ένα
ευρώ στους
Terminal Stati
στην αμλία του στο συνέδριο νσης χρέους, θα
κάνουν
περνά από
τους για
της πόλης με de
750.000
περισσότερο από ποτέ γραμMσε.
καθημερινά.