Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΤΡΙΤΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 46
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 13278
T: 2103817 700 210 38 17 716-210 38 17737 F210 38 17 331 210 38 17 281 E: [email protected] www.ihodimoprasion.gr
Κλείσιμο με μεγάλη
Παρεμβαίνει και ο ΟΟΣΑ
πτώση 3,09% στο ΧΑ
Διαβεβαίωση
Μοσκοβισί σε Τσίπρα
ς δέχθ
ότι θα συζητηθε
για την μείωση του ελληνικού
σύντομα κα
γορές της Ευρ
δημοψηφίσμ
Δημόσιο χρέος
το Κυρ
δημόσιου χρέους
ς αβεβ
για Ο
Πιερ Μ
Μέγαρ
Μαξίμ
δρες εξέφρ
βέρνη
Πωλητήριο
ροι βρ
στη Cyta Hellas
λοκλήρ
ης. Ο πρωθ
Με γορ
ροχωρ
ρα για γ
ρες. Α
ή πλευρά θέλ
ην πλευρ
θυγατρικής. Η Cyta H
λάβουμ
ημιογ
μέχρι σήμερ
θεί μ
χει χρημ
ΣΕΛ. 3
33 προσλήψεις
Βαρυχεφωνία από αύριο
στο Δήμο Χανίων
σε όλη τη χώρα.
Ο Δήμ
ληψη, μ
μβαση
μεγαλύτερο μ
θνική
ην υλ
ης Χωρ
ς ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ης Δρ
γική Υπηρ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
δελτίο χθες. Στην Α
ΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ξη. «Η διεύρ
φορολογ
Προγράμμ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟ
δεν θ
Αρχή δημ
ΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
δων θαβελ
φορολογ
ις τερ
μμορφ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΟΚΟΙΠΠ
χυρές βροχ
γίδες
ραξη, θ
Δήμο Χ
λην Κερ
7 θα έχ
ξης γ
ρώτο τριμ
ΣΕΛ. 14
8 προβλέπει ρυθμούς
σκεύη
Β αξιολόγηση θα μ
ραπέζι το δημόσιο χρέ
Η πλήρης
ς Κυκλά
ΟΟΣΑ.
γρήγορη εφαρμογή διαρθρ
ρρυθμ
Κρήτη
3 θέσεις εργασίας
ρη βελ
βέρνη
Θυελλώδεις βορ
υς αγ
ςστιμερ
ς. At
μποφόρ θ
στην εφορεία
δημόσιο χρ
μειωθ
θερμοκρ
αρχαιοτήτων Αρκαδίας
δο ΙΙ
ς λαός
μια 7
μιο εμΙ
λπίζε
λύτερες μέρες
ρόσληψη, μ
ζει ό
ς ελλ
Ο ΟΟΣΑ
ς εξαγωγές.
λιτικέ
μβαση ερ
Ελλάδας
χρέους, γ
ς χώρες
ς. «Τ
ροσφυγ
ΟΟΣΑ.
ς προκλ
χρέος μ
ς Εφορ
θα αυξηθ
μια, μ
Αρκαδ
Τα ΜΜΕ απεργούν
υψηλό, ιδ
ς». Ειδ
Ακόμα
φιλόδοξοι μ
ρόθεσμοι δημ
ργίας προβλ
την Τετάρτη
ΣΕΛ.15
24,9% πέρ
23,5%
7 Δεκεμβρίου
23,1%
ραιτερ(
χρέος
ξεκάθαρα βιώσιμ
Η έκθ
προβλεπ
ληθωρισμός (εναρμ
Μόνο με «πλαστικό
Ελλάδα
ς υψηλότερ
διαμορφωθ
χρήμα οι συναλλαγές
όχος με βά
ρόγραμμ
8, λόγω
ς μεγαλύτερης
ς Ενημερ
πάνω από 500 ευρώ
διαρθρ
μεταρρυθμ
λλαγών θ
Η εφαρμογή
ξαν γ
ρτη 7 Δ
βάρους
ς έλλειμμα 1%
μβούλ
ριορισθ
ους τομ
θημερ
Μεγάλ
φορών θ
ραγωγ
λλειμμ
ρυξε η ΓΣΕΕ
ραπεζ
ΟΟΣΑ.
ριορίζο
εριλαμβ
προβλ
ΑΕΠ φέτος
7.5% πέρυ
φαρμογ
μο σχεδ
χων γ
ΜΜΕ καλ
ραπεζ
ΑΕΠ. Το δημ
χρέος
θα φέρ
φαρμογή
προβλ
διαμορφωθ
85,7%
ρηση τη
θημερ
ιμα, ο ΟΟΣΑ
αναφέρ
όμενο έ
82.7%
ΣΕΛ. 16
nσει στην αντιμετώπιση της όμ
φτώχε
77.6%
κτήριο της ΕΣΗΕΑ