Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 29.11.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5638
Οι κινήσεις σε ΕΛΙΙΕ, ΔΕΗ, ΔΕΙΙΑ χαι ΔΕΣΦΑ
Στο παιχνίδι τον ιδιωτι%οπονήσεων (χαι) οι ενεργεwwές ΔΕΚΟ
Γιατί η Ελλάδα έγινε φέτος η εξαίρεση στο φετινό success story του Ευρωπαϊκού Νότου
0 τουρισμός στην εποχή των.. «μυρίων»!
Η προσέλευση περισσότερων επισκεπτών αντίδο- Πώς κινήθηκε η
το στην παγκόσμια τάση των «μαλιδισμένων» Black Friday σε
δαπανών από τουρίστες. Γιατί η Ελλάδα έγινε όλη τη χώρα
φέτος η εξαίρεση στο φετινό success story του
Πα πuώτη φορά στην Ελλάδα,
πραγματοποιεί
ο διεθνής
Ευρωπαxού Νότου. Τ δειχνουν τα στοιχεία
Θεσμός
"Black Friday,
μια προσπάθ
διεuguμένου
αρνητικού εδ/ματος.
Η ανάγκη για στροφή του ελληνι?κού τουρισμού στην Πο6uειται
θεσμό
έχει χα0ιε0
ιότητα έγινε τα τελευταία χρόνια αγα τημένο χλισε
ωθεί ήδη από
των παραγόντων του χώρου. Κυgιάgχησε στις χατά
Ρέγκλινγκ: Αποκλείεται η
καιρούς μελέτες, εισχώgησε στο στρατηγικό σχέδιο λος με την έναρξη της ερgταπι
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων guπουyswάτxη5 πες
του μείωση του ελληνικού
ΣΕΤΕ) για την ανάπτυξη
του τομέα έως το 2021 χ
Φέτος
ελληνικά mταστημnτα
έγινε μόνuη επωδός στις αιτιολογwaς εκθέσεις των
χάνουν την πcάτη τους Ετόπειχρέους
συμμετοχής
στο συresΚαμέτουριστικών Νομοσχεδίων
Η ΕΣΕΕ θέλοντας να διερευνήσει
την πρώτη «απόπειρα» της
Black Friday, στις επτά τόπους
ΕEτάσει το αν τduaεά υιοθετήθη
Εύσημα Moody's σε Εθνική
τη γνάμη
ποιώντας ποιοτική έanα
για τη μείωση του ELA
τρικές πόλεις της χcoας
τη5-Σύμφωνα με
Πατην Ελλάδα υπήρξε το 2012 ημεγαλfτeoη ελάφρυνση
χρέους στην
σημερινή, μακρά
τρικές πόλεις,
έντευξή
στοιαxή εφημερίδα
Ντερ Στάν
ξάρτηση της από τη χρημαφαλή
ακτηρίζει η Moody's τη μείο- τοδότηση της ΤτΕ ΕΛΛ
λιuετική στάση υπό ποotπο0
ELA για την Εθνική 0,97%,
τόχρονα μία μείωση
όπως παρατηρεί
Τράπεζα
4,5 δισ. ευρύ, ή προοωτατούμενο για
θεσμού.
Έλληνες", ενώ από την πλε
Τα συμπεράσματα πο
θετική ενέργε
ομισματιzό Ταμείο θα ήθελε ήδη
συνάγονται είναι
πtτεδο αξιολόγησης
χείων ενεργητι
τώρα μια ελάφρυνση
χρέους, αλλά
της τράπεζας
πόμενους 12-18 μήν
Gτάει διαγραφή χρέους Σuryxεnριμ
Κλάους Ρέγ
Αλλοι πιacγοντ
χαμηλότερο μεταξύ
λινγκ αναφέρ
Πολλοί έχ
ξεχάσει πως η Ελλάδ
μοι από
xπταπηματάρχες,
στημRών το
στη μείωση
χε λάβ
2012τη μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους στην
eίναι η εισροή 2αταθέσεων,
Οπως αναφέρ
οίκος, η
αλxσίδων, οπότε η εκίνηση της
χειρή
μείωση αυτή
αγοράς ήταν αυξημένη.
ositive», διότι βελτ
Το γεγονός ότι συνέτεσε με μια
προφίλ
της ΕΚΤ για
σημαντική ονομαστική εορτή
χρηματοδ
ελληνικούς τίτλους
μπορεί να δώσει σαφή για
τgάπιας, ενώ με
την xίνηση