Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
έλθει η ώρα να συζητήσουμε
Μοσχοβιοί: Εχει το VWO Χρέος
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00E Α.Φ. 4828 Τρίτη 29.11.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Εντός
Χαρίσης:
Παπαδημητρίου
Δεκεμβρίου η
Πέφτουν οι υπογραφές με EIF
θέλουμε το ΔΝΤ
πούση διαπραγ
για το νέο Ταμείο Συμμετοχών
μάτευσης της
στο πρόγραμμα
Επιτροπή
για το πλαστιχό χρήμα
Χρηματιστηριακών Αγορών
της ΕΜηνικά Χρηματιστήe
ΕΧΑΕ -1,03%
Χρηματι
στήριο Αθηνών (ATHEX
ενημερώθηκε γ
ριακή
γχώνευση της «Σοοληνουo
γεια Κορίνθου», με την
geία αCENERGY SA» (με
ρρόφηση της πρώτης
δεύτερη), αναφέρ
Αύξηση κερδών
Στο 1 προς 4 η αναλογία προσλή
26,1% στο εννεάμ- νεων-αποχωρήσεων στο Δημόσιο
ηvοβλέπει η BG
Οι επόμενοι μήνες
μβάλει στην
θμίσε
για τη δημόσια στην ανασύνταξη
διomση, δηλών
Παράλληλα, αφού Eεxαθαgtε
UEή της
στο ΕΙνος της Κυρια- ότι δεν τύ0
ούτε τέ0η
ής", η
θέμα απολύσεων, εξηγεί ότι «η
Ανασυγκρότησης, Ολγα Γερο- αναλογία
βασική, τονίζοντας
ότι στόχος
αποχωρήσεων έχει μεταβληθε
αρχικό 1 προς 5 στο
ελεσματική
προς 4 γ
1 προς 3
ργική
αξιοngατική δημόσια διοέeηση
2018»
τρίμηνο
εμφανίσει
γχους σε ποwαταστήματα
ή Τράπεζα Ελλάδος
Διαβουλεύσεις για να προχωρήσε
pet σύσταση
το πολυαναμενόμενο
Παραβάσεις εταιριών με υπερ
νομοσχέδιο. Μόνο με ηλεκτρονuιές συναλλαγές πληρωμές
των 500 ευρώ. Πώς διαμορφώνονται οι κλμακες γ
ωρίες στη Black Friday
μην χαθεί αφορολόγτο. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις.
κέρδη
26,1%
σεις που αφορούσαν wτeoωoα. Οι τελευταίες πινελιές στο τελι
Στοχευμένους έλεγχους σe πολ- σχέδιο νόμου για το πλα- wές αλλαγές σε σχέση με την
υΧαταστήματα της Αττικής
γ' τρίμη
χρήμα μπα
αντίστοιχη ταση που
μμετeίχαν στην "Black
ασφάλειας
διαβουλεύσεις κυβέρνησης
δανειστές
Friday', πραγματοποίτσe την tομένων. Οι επιχειρήσεις αντις
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου το xλήθηxαν σε γραπτή παροχή
δανειστή
το υπουργείο Οwoνομuιών
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
eξηγήσεων, όπως προβλέπετα
τον περασμένο Ιούνιο
Οπως αναφέρ
το υπουργείο προκαμένου οι αρμόδιες wτηgΣύμφωνα με τη Real
Εργασίας, διενεργήθη
συνο- eσίες του Σ.ΕΠΕ. να προχωρή
λειά 65 έλεγχο. Σε 21 επιχειρή- σουν τις διαδικασίες επιβολής
ιστώθηκαν παραβά- πgoστφιων
Κατά 19,7%