Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3404O • ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Επιβράβευση από το ∆ήµο Αµαρουσίου των επιτυχόντων
µαθητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και απονοµή υποτροφιών
µε κοινωνικά κριτήρια
«Καταστρέφονται
φάρµακα που
έχουν προσφερθεί
από πολίτες»

Τίµησε το µέλλον του

Καταγγέλλει ο επικεφαλής
της δηµοτικής παράταξης
Λυκόβρυση Πεύκη.∆ηµήτρης Κωνστάντος
ΣΕΛ. 8

Εξαιρετική η
πρεµιέρα του
έργου "Φιλιώ
Χα δεµένου"
Συγκλονιστική η ∆έσποινα
Μπεµπεδέλη στην παραγωγή
της Μητρόπολης Ν. Ιωνίας και
Φιλαδελφείας
ΣΕΛ. 2

«Αξιοποίηση από
το ∆ήµο και όχι
εκµίσθωση σε
ιδιώτη»

Τους 527 µαθητές των δηµοσίων σχολείων της πόλης του
Αµαρουσίου που πέτυχαν να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση το 2016 επιβράβευσε
για τη µεγάλη προσπάθειά τους
ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου, Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε κ. Γιώργος Πα-

τούλης, απονέµοντάς τους τιµητικούς επαίνους και συµβολικά
δώρα, στην εκδήλωση που διοργάνωσε για αυτό το σκοπό για
8η χρονιά ο ∆ήµος Αµαρουσίου.
Παράλληλα, για πρώτη φορά
απονεµήθηκε χρηµατικό έπαθλο
στους είκοσι πέντε πρώτους µε-

Επιστολή του δηµοτικού
συµβούλου Νέας Ιωνίας,
κ. Κουλούρη, για το
αναψυκτήριο της Πάρσης

Έκθεση
ελεύθερης
καλλιτεχνικής
έκφρασης
ΣΕΛ. 14

δόθηκε µε κοινωνικά κριτήρια,
σηµαντικό χρηµατικό ποσόν σε
οκτώ πρωτοετείς φοιτητές, που
σπουδάζουν εκτός Αττικής, για
την κάλυψη των εξόδων πρώτης
εγκατάστασης στον τόπο σπουδών τους.

ΣΕΛI∆Α 11

«Προορισµός Αθλητισµού,
Πολιτισµού και Υγείας»

ΣΕΛ. 9

Υπό την αιγίδα του ΠΕ.Α.Π.
Λυκόβρυσης - Πεύκης

ταξύ των πρώτων, που αρίστευσαν στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, µε τη σηµαντική συµβολή του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση.
Επιπλέον, µε χρηµατοδότηση
του Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση

Προ πολογισµός
και Τεχνικό Πρόγραµµα
∆ύο φορές θα συνεδριάσει σήµερα Τρίτη 29 Νοεµβρίου 2016 το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ηρακλείου Αττικής. Στην πρώτη συνεδρίαση θα
τεθεί το Τεχνικό Πρόγραµµα και στην δεύτερη ο Προ πολογισµός.

ΣΕΛ. 3

Σε καλό κλίµα διεξήχθη η δεύτερη κατά σειρά συνάντηση, µέσα σε λιγότερο από
δέκα ηµέρες, του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη µε την διοίκηση του
ΟΑΚΑ, τον Πρόεδρο κ. Πυλιχό και τον συντονιστή κ. Βελέντζα.
ΣΕΛ. 10



Τελευταία νέα από την εφημερίδα