Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ο Θοδωρής Βουτσικάκης
Χριστούγεννα με 180 εκδηλώσεις
σε νέα μουσικά ταξίδια
σε 21 μέρες!
Ενα ακόμη ατμοσφαιρικό διαλεκτ
ό ταξίδι παρέα με
ο μουσ
ογδόντ
λλιτεχνικές
δηλώσεις σχεδιάζοντ
για την περίοδο των Χριστουγέν
κακη την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου. ΣΕΑ 13
το Θοδωρή Βου
νων και της Πρωτοχρονιάς σε όλη την πόλη. ΣΕΑ 5
ΛΕΠΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27-11-2016 AP. ΦΥΛΛΟΥ 6700 ΕΤΟΣ 23 www.typosthes.gr
ΘΑΤΙΜΗΘΕΙOΧΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΠΑΝΟΠΛΟΙ ΔΗΛΏΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Ο δήμαρχος
οχυρώνει τις «κόκκινες» περιοχές η Θεσσαλονίκη
που «άλλαξε» τη
Σταυρούπολη
Τουριστικό
«άνοιγμα» στη
Βαρκελώνη
Αφιερωμένη στον ακάματο
εργάτη τη
κησης, Χρή
κρη, θα είναι εκδήλωση που θα πραγ
ΣΕΛ 4
ΣΕΛ 6
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Κάτω από τη
Στη Διεθ
Εκθεση Συνε
δρια κού Τουρισμού IBTM
της Βαρκελώνης θα συμμετά
βάση» η Παιδεία
σχει για πρώτη φορά η Περ
φέρεια Κεντρικής Μακεδο
στην Ελλάδα
νίας. Πρόκειται για μια από
ότερες διεθνείς
τις σημαντ
ω Πόλη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι περιοχές της Θέρμης
της Σίνδ
εκθέσεις, με αντικε
πόλης, αντίστοιχα, βρίσκονται σ
επίκεντρο της προετοιμασίας των αρμόδιων φορέων για το ενδεχόμενο πλημμύ
συνεδριακό τουρισμό. ΣΕΑ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
ρας, ενόψει της χειμερινής περιόδου. Σ
Το ΑΠΘ γορτάζει
Ο ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
τα «90» με ανοικτή
συναυλία
ΝΙΚήστεΤην εποχική γρm
έγκαρα με εμβόλιο
Μια μοναδική σύμπραξη παλ
και νέον
μελών της Συμφωνικής Οmστρας του
Αριστοτέλ
Πανεπιστη
κης θα έχουν τη δυνατ
τα να απολαύσουν όσοι παρακολουθήσουν τη Συναυλία
που θα πραγματοποιηθεί τη
ετάρτη 30
Νοεμβρίου 2016 και ώρα 21.00, στο Μέγα
ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ΣΕΑ 13
Να δοθούν δωρεάν εμβόλια για όλους
ΣΕΛ 4
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Το εμβόλιο κατά της γρίπης παράγοντες, μπορεί να είνα
με τον γγ Δημόσιας
είναι ο πιο αποτελεσματικός σωτήριο». Αυτό ήταν το συμ
Υγείας Γιάννη Μπασκόζο, να
Μια αγορά
τρόπος προφύλαξης
πέρασμα επιστημονικής ημε
κάνει λόγο για «ηθική, κο
ρίδας του ΚΕΕΛΠΝΟ με θέ
ρόνο η γρίπη προκαλεί σο
νωνική και επαγγελματική
γεμάτη
βαρή νόσο και θάνατο και το μα«η γρίπη σήμερα
υποχρέωση
ατρονοση
εμβόλιο, που συνιστάται για θύνη των υγειονομικών απε
λευτικού προσωπικού να εμ
Χριστούγεννα
τα άτομα με επιβαρυντικούς ναντ
στο κοινωνικό συνο- βολιαστεί. ΣΕΑ 8-9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα