Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
1918-1979
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αριθμ. out. 40614 ITiμή 1,50
Η ευθύνη
Η Δικαιοσύνη
Αναλώσιμοι
πρωθυπουργοί
της Ιερμανίας
Η στρατηγική Σύνuπλε ή απορρύθμισις της Εύgoτη
πό at αυτη την
Το παραμύθι χαι το τέλος
εποχής για την Κούβα
2014.
Ο0άνατος τού «Κομμανταντε» και οiχαμένες προσδοκίες.
Σημερα
Τής ημέρας
Ιοάμματα, σπουδάσματα
Ιστορικα