Πρωτοσέλιδο Αττικό Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΤΤΙΚΟ www.attikovima.gr
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
την εφημερίδα μας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
και στο διαδίκτυο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδικά έργα βγαίνουν
Υγειονομικοί έλεγχοι
από τον «πάγο
σε σχολεία
Το «Στρατηγικό Σχεδ
Μεταφο1999
ργείο Υποδομ
σελίδα 6
φασίζ
σταθμό «Ειρήνη»
ερίοδο πρ
OUστOV
AΗΜαEMEBOVAhBO AW Εχουν ενταχθεί 1005 έργα κόστους 1.5 δις με έμφαση στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό
Ενημερωτικές
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥ
εκδηλώσεις σε σχολεία
για την ανακύκλωση
σελίδα 7
ο Προϋπολογισμός 201 της Περιφέρειας
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Υπερψηφίστηκε την Τρίτη κατά πλειοψηφία,
Κατά την 36n ειδική Συνεδρίαση του Περιφε
ρειακού Συμβουλίου, ο Προύπολογισμόs τηs
Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος
2017, ύστερα από εισηγήσειs του αντιπεριφερειάρχn Οικονομικών, Χρήστου Καραμάνου
και της εντεταλμένns περιφερειακής συμβούλου για τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό, Καλλιόms Σταυροπούλου
ΣΕΛ 12-13
Πρωτιά στα δημοτικά
αθλητικά προγράμματα
OανuπεριφερειάρχηςΟικονομικών τόνισε μεταξύ άλλων
ότι «για πρώτη φορά έχουμε Πρόγραμμα
Εκτελεστέών
σελίδα 22
Εργων που απηχεί συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό
για την κάλύμη των κοινωνικών και των αναπυλακών
αναγκών Περιφέρειας Ατικής».0ίδιος σημείωσε
στον Προϋπολογισμόέχουν ενταχθεί 1.005 έργα. κόστους
δις εκ των οποίων τα 786 είναι νέα έργα που ενέταξε
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
στο Πρόγραμμα Διοίκηση της Περιφέρεας.ενώ διαίτερη
έμφαση έδωσε στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό.
Δήμος Γαλατσίου:
Κατατοπιστικό εκπαιδευτικό σεμινάΕΘΝΙΚ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
«Είμαι μέσα»
ριο για το «παιδικό ιχνογράφημα
ΣΕΛ. 6
Συνάντηση εργασίας
Πρόγραμμα για ίσες
Δήμος Αμαρουσίου
για θέματα Ρομά
Αναβάθμιση και ανάπλαση του
ευκαιρίες στην εκπαίδευση
Λαxανόκnnου στο «Κτήμα Καρέλλα»
Δήμος Κηφισίας:
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟIΣΥΜOΓΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δεύτερο Διήμερο Εργαστήρι
«Οι μελέτες κτηματογράφησns
Επιχειρηματικότητας
έχουν πολλά σοβαρά λάθη»
σελίδα 15
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΡΟΓΡΑΦΗ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ
ΩΑΝΝΗ
Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓ
ΣΚΟΥΤΕΡΗ
ZIΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 19
ΣΕΛ. 19