Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΝΕΙ
«Φάντασμα Σαμαρά» πάνω από το Μαξίμου
Ενο φαντοομο πλανάτο πάνω onό το Μέγαρο Μαξιμοu:: οι cxι, δεν nρόΗΕτα.για το «φάντα
αμα του κομμουνισμού», καtό tnν κλouική φράon tou Μαρξ Πρόκειται γιn το ραντοσμο τηs Huβέρνnons Σομορό κα, συγκεκριμένα, tων όσων έγrναν to ιp8
νόnώρο του 2014 και οδήγnoαν
τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ο λόγοs, bnλαδή, για tην απόφαan tων δανειστών -που nopofoαιαHά
σελ. 5
TO APAP
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ
0,50€
ΤΙΜΗ 050 E
27/11/2016
ΑΒΑΝ.Χ ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΟΤΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΑΛΕΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚA
Toinροs Και
Κιβωτός του Ν
ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΘΑ ΗΤΤΗΘΕΙ ΣΤΙΣ
Απο την επαπεια και τα
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΡΠΩΘΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Ποιοι απο αυτο US θα ανέφεραν
tn λέξη aΕλλαδon στα
Κοινοβούλια to us;
Enεbη πολις λόγος ttλευταi
pύQuση, απομείωση, ακόμη
γνωστό για συμβεί
Το χρέος μος αυτό
...σελ 11
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Φορολογια και λαϊκέs
εξεγέροειs
Υπάρχουν πολλοί λόγοι μποροw να
οδηγήσουν ένα λαό, η αποiο μέρος Tou
κατεypaug ο Αριστοτέλης
Ane Τις
εφημερίδες -Με το καλημέρα
του ετους ρχοντα...σελ. 22
Ιστορικό διακύβευμα για τον
Προύnολογισμόs εκλογών
δραχμής;
Οταν λένε πως η προ3λε
ΣYPizA και τη χώρα
ndμενη ανάmuξη του 2,7% 2017
γραφείο προυπολογισμού τηςΒουλής, η
που όμως τα
σελ 7
ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
RΩΝIΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
Μόνον με μείωση φόρων
να καταλαβει
έρχεται Ανάπτυξη
Χωρίς γεννοieς θεσμικές, φορολογικές φανές
προς ολοκλήρωση των δeonptΣΗ στο 8rμάσιο διάλογο "xppn των rpας μαδά mμαργαρίτα των noλm. πουργός, οpενavα μην.
ανα κplσμοι για την Εuprη
καθορίσουν και την ttτραnτtρω nogclα
ΦΑΗΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΏΤΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ.
της για μία μακρά περιο8ο. σελ. 10
Κανακεύε το φίδι που τελικά θα τον δαγκώσει
Η επικαιρότητα του Γιάννη Τσαροuxn: Στnν Ελλάδα είσαι
ότι δηλώσεις!
άλλο πρέπει γrντι για να τελεitigouμε με αυτες εστiες ανcμlος Ma
φορά κάνανε μέρος
Εδα για πρωτη φορα από κοντά τον
Γιάννη Τοοροumστα
Παίκτες δημαγωγοί με
ας tou 'E0 lνομίAs Μεγάλη Εβδομάδα-Πόσο 1983) οταν umpξομε..οeΑ.24
Media
To post
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Η πολύπτυxn έννοια του μαθητή και το καθρέφισμα των
Μοναστήρια και έρωτες
ματιών...
κού φαινομένου, μέσα στα πλαotα της
ανάγκης Turν αθητών να
κατευθύνουν -κυνηγός κυνηγούσε μας στο δοση μια φορά lέτυχε νο ouναντήσαμa
τις μάζες ιδίον όφελος ".σελ. 27
σελ. 12