Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 26
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26687 ΕΤΟΣ 87
Αμετάβλητη
Γ. Στουρνάρας: «Κοντά στο τέλος
αγορασ τΙΚn
νοΙΚΟΚυριών στην
της αξιολόγησης κυβέρνηση»
δύναμη των
Ελλάδα
Αισιόδοξος για την θετ
Παραμένει στην 22η θέσ
ανάμεσα σε 42 χώρες
έκβαση
5ης Δ
ητής της Τράπεζας τη
Ελλάδος, Γιάννης Σ
ή αξία η
στική δ
συY2Qιτι2 2 με το προηγούμενο έτος, σύμ
τηλεόραση
της ερ
ητης τη
GfK Αγορ
μη Ευρώπη
φερε χαραZτήρ
ν πραγματοποιήθηκε σε 42
είναι έτοιμα για τη
όλα ρες
Η Κυβέρνηση
Η υψηλότερη μέση αγορ
ή δύναμη
παρατηρείται στο Λιχτενστάιν, Ελβε
η αξιολόγηση
Yannis
Λουξεμβούργ
χαμηλότερ
Stoumoros
δα εμφανίζ
η Λευκορωσία, η
βγει λ
ς». Πρ
BANK OF GREECE
Μολδαβ
η Ουχρ
Στην Οuxρα
GOVERNOR
σε, ωστόσο, ότι μία μικρή χαθυ
φαλήν αγορ
ρηση δεν θα ήτ
ένα όγδοο της μέση
ανερχ
αγοραστικής δύναμη
αντιληπτή χα
στήριξ
κάλυψε ότ
ρνάρα
ριμένο στο ζήτημα τη
πάρξει κάτι συγ
τρα απαιτ
Αναφορικά με την Ελλάδα, με μέση
χαρακτήρ
μη εξυπηρ
λάφρυνση
Χρέος «βιώσιμο» δ
αι το
μή της τάξη
3 ευρ
ρόβλημα αλλά
ρόχλη
δάνεια
της ΕΚΤ μπορ
ολλά. «Βρισχόμα
η ή διαθ
ράπεξ
προς συ ήτησητην ένταξη των ελλη
Χρέος β
μιο (δ
στην 22η θέση
χο, η χώρ
αραμέ
μείωση
μολόγ
ρόγραμμα
τηρήσιμ
ο τέλος της τρ
χουν συμφωνηθ
ής χαλάρωσης(QE
σκληρ
ισguρή κεφαλ
θα διαθ
Αναφερόμενος στην χατάσταση τη
για λ
χαμηλότερο του ευρωπα
μέσου όρου
ή βάση. Σ
ρίπτωση διαβεβ
σκόπιμο θα ή
όπως επ
Επίσης, η
ονομαστι
δρύμι
ατα είναι επαρχως
χειρότερ
φησαμ
υπογραμ
ρόλο που θα εφαρμο
ρόθεσμα μέτρ
σχέση
σο, ό
ξελίξεις στο μ
ροσδιορ
τη σχέση του με
χαρακτήρ
Τούτο θα ήταν καλύτερο τόσο γ
την Κυβέρνηση θ
ή, προσθέ
ας ότι
άσταση
Η αναβάθμιση των
το Διεθνές Νομισματικό Ταμε
χει βελτιωθ
σχέση μ
πολύ καλύτερη σε σχέση με πέρυ
θυμητ
παρελθόν
ελληνικών
φερε χαρακτήρ
άσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, ό
ά για χλ
διενχρ
ρώτα βελ
ση, όμ
για την Ευρ
ριχή Τράπεζ
τραπεΖών απο τη ΕΚΤ
οι αριθμοί ι μετά η βελτίωση αν
Moody's φέρνει
Υπέρβαση του στόχου των εσόδων στον
ΠΙΟ Κοντα τις
διεθνείς πηγές
προύπολογισμό το δεκάμηνο
χρηματοδότησης
μα 6,502 δ
λογισμός τ
42,09 δ
ρωτογ
ριος Οκτώβριος 2016
ρώ ή 2,2%
Η αναβάθμιση από
Τηλεφωνική
υ Σχεδίου Προ
ματος 4,532
λογισμ
τι πρωτου
γησης Μ
παρούσα χρονική
ρώ την ίδ
επικοινωνία Τσίπρα
στιγμή, αποτελεί το πρώτο θε
ια πρωτογενές πλεόνασμα 3
θαρά έσοδ
στόχου 7
στην προσπάθεια των ελληνικών τραπε
Γιούνκερ για την
δισ. ευρ
λογισμού ανήλθαν σε 40,075 δ
ήσουν την πρόσβαση
ρώ ή 2,4%
πορεία της
τους σε διεθ
πηγές χρηματοδότηση
έλεση
ν Σχεδίου Πρ
ύ πρου
χαμηλ
διαπραγμάτευσης
με σχετικ
λογισμι
σύμφωνα μ
αναλυτές της Ε
Οκτωβρ
σμα στη γ
σε ερωτήματα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
ή κυβέρνηση
312 δισ. ευρώ,
2016, αύξηση ένα
ν στόχ
για την σημασία της πρόσφατης ανα
προγραμματος Και η
λλείμματος 793 εχα
ρήθηκε
ξής χύρ
ρω το
ατηγορ
βάθμισης τη
πρόοδος στην ολοχλήρωση της δεύτερης
στολη
χο διάστημ
ελληνικών τραπεζών α
αξιολόγησης, βρέθηκε στ
τας τ
τρο τη
λογισμού 2016 για έλλειμμ
Moody
χε την
δισ. ευρ
ρώ 11,2%
Αναφερόμενο
στο λληνικό τραπεζικό
ρόεδρος της Ευρ
τροπής, Ζ
Κλοντ Γ
Το ύψ
συστημ
2, με τον πρ
ά 316
υρώ ή
ργό, Αλέξη Τ
λογισμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα