Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

15oC, 12.00

www.enimerosi.com

15oC, 6.00 μ.μ.

15oC - Υγρασία 91%-93% - Άνεμοι: A 4-3 μπ. - Ανατολή ηλίου: 7:18 π.μ. - Δύση ηλίου: 17:07

Σαββατοκύριακο 26&27 Νοεμβρίου 2016

€1

Αρ. Φύλλου 4302

Äåí åßíáé ãéá ôá... äüíôéá óáò ï áãùíéóôÞò, ðïéçôÞò, ËïñÝíôæïò Ìáâßëçò! 15 >>

ÄéðëÜóéá Ýêôáóç
æçôÜåé ç Fraport
áðü ôï áåñïäñüìéï

Ï áðïêáëõðôéêüò
÷Üñôçò ôçò ìåëÝôçò
2&3 >>

Να ψηφίσει αρνητικά
προσανατολίζεται η πλειοψηφία στο περιφερειακό
για τις απαιτήσεις της
Κοινοπραξίας, όπως αυτές
εμφανίζονται στη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που δείχνει και τις
διαθέσεις της 2&3 >>

Ïé ôåëåõôáßåò åéäÞóåéò áðü ôéò ïìÜäåò óå üëá ôá óðïñ & üëåò ôéò êáôçãïñßåò 18&19 >>
Ç áôæÝíôá ìå üëåò ôéò åêäçëþóåéò ôïõ ôñéçìÝñïõ 12&13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα