Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ο Ερντογάν απαντά με απειλές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 980
Ap φιλλου 29400
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
€ 1,50
ΣΗΜΕΡΑ
Ο Ερντογάν απαντά με απειλές Περικοπές
ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
400.000
ετε, τα σύνορα θα ανοίξουν», είπε απευθυνόμενος στηνEE
«Αν το παρατρaΒΕ
σε φορους
μη συνεργασιμόl
δανειολήπτες
qin βοnθητικέsp ανοίξει σύνορα,
αρα- συνδέεται με
προχθεσινό, μη δεσμευτικό
ραγωγικές»
ούρκου προ- τραβήξετε αυτό τοσυνοριακόπέρασμα
ψήφισμα με
ρωκοινοβούλ
Υψους 180
ργάσιμοι απειλού
έδρου Ταγίπ Ερντογάν περί ανοtγμα
iξa Πρέπει
γνωρίζετε, είπε χθες
στήνει επάνω μαp
ριστούν
δανειολήρκικών συνόρων
ργεία Εξωτεέςφοροαπαλλαγιονύψου
τες καθώς
ολλias
Γερμανίας. Οταν Ενωση.
ΔημrrτρnsΑβραμόπουλος,
ρώ περιλαμβά
θεσμεςαρειλές δεν ανταποκρ
ρόσφυγες εμφανίστηκα
τελούσε όρο
θεσμούς.
ρxtas
Δημοκρατίας,
ροσκλήσεις
τραπεζ
ρκικά σύνορα) συμφωνίας
Ε.Ε.-Του
νάγκnδιατήρnσns
βουλγαρο
ερικοπέs
για ρύθμ
φωνάξ
οργισμένη ρητορική
γκυρας φωνή
ποιηθούν σε τnλεδιάσκεψn
θα κά
ρxtαs.
έλαβα
στολές από τις τρά
νομικού
τελείου με
εζες τις αγνό
Κυριακή, οι μaώσειsθα αφορούν μεμαεi
ταξύ άλλω
iδομα θέρμα
Κοσμοσυρροή στην Black Friday
μέτρων.
κονομική Εβδομάδα,
Πατnν πορεία διαπραγμά
αλλά και τοθέματns έλάφρυνσnsτou
ΣΤΙΣ 5ΔΕΚΕΜΒΡ
χρέους συζή
τηλεφωνική
s, ο πρωθυ
Αισιοδοξία Στουρνάρα
Αλέξης Τσίπρας με
για συμφωνία
Κομισόν
τέρα Θα επισκεφθεί
τροπο Οικονομucώ
ομισμα
οθέσεων Πιερ
group της 5ης
Δεκεμβρίου θα
Εβδομάδα,
άρξει συμφωνία
Το iπρας περι
άννης
ρνάρος. Επίσης
ζήτησε απροσδιοριστούναπό τώρ
μέτρα ελάφρυνσης
χρέους
ισονομίας
θα εφαρμοστούν μετά το 2018,
μείωσης
Περιοδ
ρογράμματος ποσοτικής χαλάρ
άτούνο Γερμα
Εβδομάδα
Περιοδεία στnθρωmπραγματοποinσ
πρωθυπουργός ΑλέξnsΤσίπραs.
ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
σίπραs
μptλεγόμενm αναφορά.
Μια απίστευτη
όραμα
ιδίου
και της κυβέρ
δικαστική ιστορία
ησης του για την περιοχή, ώστε ν
μπορούν onκάτοucοί
25 σύμβουλο
μικού
Συμβουλίο
Κράτους καλού
μπορούν να ψηφίσουν όποιο
μπορούν
κόμμα.
γιατί
άποψη επιθυμούν
γράφη
μνημόν
άδεςκαταναλωτές περίμεναν σε τερόστιεςoυρές νωρίςxθες
ρω το άνοιγμα
Πολυκατοστημάτω,προκειμένου
ρομηθευτούν, με
ίσες απένα
δεικνύ
αφορμή τηνπρωτοεφαρμοζόμενη στην Ελλάδο Black Friday Πρωόντα
Πολύ χαμηλές uμές. Η φωτογραφία εί
ότη Θεσσαλονικη όμως
με βάσ
Σύνταγμα
χώρας μας
αθογένειες
κού συστήδιο συνέβη
λού.Τώραμένει
φανεί κατά πόσο
συνωστισμός μεταφράση
τάρο. Πάντως,nμόδα της
για όλες
Black Friday έλαβεδιαστάσεις υπερβολής καθώς επεκτάθ
αορα,οσφαλισuκά Προιόντα ακόμη
τήρια αγώνα μπάσκετ.
Παραίτηση
επτά βουλευτές έμεινε από χθες
Μετράει πληγές
τρhuν, καθώς
Γώργος Κορρός
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ανεξαρτητοποίησή
n Μυτιλήνη
κόμματος.
Ταλαιπωρία
Λεωφορεία: Γερασμένος στόΤραγικός
αλογισμός
και προσβολή
λος λεωφορείων, Πλημμελής συντήοχημάτων αδυναμία προμnλακτικών ελλείψεις
Δραματικά ήταν ταγεγονότα
ακτρήκατάσταση βρίσκοντα
ροσωπικού διο
μβάλει
ακού έργο
Μόρας
ρετούντιsαστικές συγκο
hotspot
ιλήνn, με
κατά περίπ
απολογισμό δύο νatρού
δύο σοβαρά
τριετi
τραυματίες από έκρηξη φιάλns υγρααραιά δροερίου, καθώς
ραμμένο
μολόγια,εmβεβαιώνετα από
uλισμόαπό
ΤΙ απέγιναν
λούθησε. Ουπουργόs
ρεiαs.Υποτiθετα ότι τα μέσα μαζικής
ζάλας προσπά
μεταφοράς
ελούν μέρος
τα καίκια-μανάβικα
θησε νακαθησυχάσει τα πνεύματα λέυπηρεσiν που προσφέρει κ
της Αίγινας
ruσμένοκράτοs
γοντας ό
Δεκέμβριο
εβδομάΕλλάδα ούτε
δaο. Ωστόσο
πολίτες άνουν
τελευταία εβδομάδα έφθασαν
γιατί
Τέλη: Σε νέα μείω
στο όριο, πρόσφυγες καθαρiουν
τά 25%
ακόμη
άτομα βρίσκεται
καταυλισμό της Μάριος
Λέσβο μετά
ρκαγιά από έκρηξη
σότερα τρόλει
εωφορεία αγοδημ
φιάλης υγραερίου,
ζωή σε 66χρονη μrναiκα
ένα 6xp
αγόρι Προκειμένου
2017 προχωρεί ο ΔήμοςΑθηναίων
άμεση απομάκρυνση
νέες σκηνές. Από
της φωτιάς
εισόδια
τοστράρηκαν 20 μεγάλες σκηνές,
μικρότερες,
υπέστησαν φθορές δύο κοντέινερ.
μεταναστών.
τά 3,8%, για
ριότητες παροχής υπηρεά 796.
ς έως
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Νέα πνοή στον Ορχομενό
άληψης
δημοσί
Μνημείο Ανικανότητας
Σεργκέι ΠολούνM: ο
προνόμια κάπoων
Υπάρχει
δαiος χορευτής Σεργκέι Πολούw.
όσες εφαρμόζονται
μπαλέτου μιλάει
ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα
διοσκελσμός baξanήσε κοι μένει
μεΜες ημέρες προτού χορέλικών μονάδων
ανέγερση ενός μεγάλlνδια
επισήμανεπρόσφατα σεως συμφέροντα είναι ανunέρβλmm δnσώσεων μνημείου Ανικανότητας
Ανεργία οποιος μείνει άνεργος
λύνει ακόμη ότι μια χώρα με ανθρώπους
ορατόΚαι εκτός Ελλάδος.
Ελλάδα έχειuςλιγότερεςπιθα
της εκπαίδευσης καιτης κατάρτισης
λαντούooιςHoιμεδεξότητες αρνείται
δορκής αναστολή τού κάτι καλύτερου
νότητες σε σχέση
υς υπόλο
Κακώς σταμάτησε τον ζouν.Αναφέδιαρκής επιστροφήστοδοκιμασμένα
ς Ευρωπαίους να επιστρέψει
άλλα θέματα nέκθεση,
ρότερο το εφικτό
αγορά εργασίας, όπωςΠροκύγοτειτικέςgnt σεις νέων στους &
διάστημα μετατρέπεται σε ανέφm, στέλr
μόνο μηνύματα ματαίωσης
ομική Εβδομάδα
εδlou αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας
Καλύτερα το δnμόαoσυμφέ
την αλλεργία
αλλαγές,
μοναδική συνίΠΟκτήσει Αρχαιολογικό Πάρκο Χάρη
Εκπαίδευσης στηνUστέρησή μας στηxρίσn
ρον.Anόκόθε άποψη, nανάκλnσημας από- μοδοτεί την ήσσονα προσπάθεια.
Γαλλία:
αρξnτρων σημαντικών μνημείωναπό διαφορετικές
κού μοντέλου
ρωδους.Ενος μunναϊκόςτόφος, ένα ελληMστικό Βέατρο
βήμα την αριστεία προκαλεί μquiτε
με φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις,
(φωτ)Κοιμiα βυζαντινή εκκλησία είναιnΠρ
κατάργηση μιας μεταρρύθμισης
αφορούντα πρώτα πέντε χρόνια
ά Φιγιόν
ένα νέο τουριστικό Πρωό, τοoΠοioεπόσσει
μnvεφαρμοστεinοτέ
προσθέτοντας έτσι τη δική
στην τελευταία τηλεοπτική αναμέ
NρέρεΟΣτερεάς Ελλάδας χάρnστιςμελειες
nΜελάστομνημείο Ανικανότητας.
Αλέν Ζιπέ.
όνησε τοαΔΙόζωμα με ιδιωτικούς πόρους.
τρηση
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛ ΚΟΛΙΝΣ.Ζωή, σελ
20 Ο «ΑΝΕΜΟΣ» ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ pΗΓΟΥ. Ζωή, σελ.3ο ΝΕΕΣΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ.Ζωή, σελ. 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα