Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
περψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασα
στεγαστι
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ, 4825 Παρασκευή 25,11 2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Διάθεση
Αντωνοπούλου:
600.000
Επί υπουργίας Βρούτση η ανατρ
Εως Νοεμβρίου η εμποόθεση
μετοχών από
οπή στις συμβάσεις εργασίας
την Doson
πληρωμή εισφορών 5ου διμήνου
Investments
Η Mot
Oil MOH -1,56%
ότι στις 22
Νοεμβρίου 2016 η Do
ts Company διέθ
600.000 μετοχές της
7.302.000 μ
Η παρού
6 παρ
απόφασης της Επιτρο
ΠαραοHεtή 25 Νοεμβρίου
3/347/12.7.2005
αγορά AIM στο Στο Black Friday συμμε
Την Λονδίνο
τέχει το River West
ελληνο ές εταιρίες
έντρο RIVER
για μία ημέρα ώντα
Black νmpεσίες
ιδικές προσφομμετέχ
Friday την Παρασκeνή 25Noeμ. gές.
βρίου, με
προσφορές στα χατα- Οι επισκεπτες του ευτoguκού
στήματα
σύμφωνα με σχ
κέντρου θα βρουν goίχα
αξεσουάρ, είδη
ιού, βιβλίο,
κοσμήματα, καλλυντικά
Ειδικότερα πλειοψηφία των υπηρεσίες wομμωτήριουσe ειδι
καταστημάτων θα διαθέσει ειδ
τιμές.
H ROLAND BERGER &
PARTNER S.Α. ανέλαβ
μπούμεguγγx εξελtcOnpeαν φέτος οι προσφ
σύμβουλος (introΣτρατηγική
οράς που έχαναν οι ξενοδόχοι ακόμα και τον Αύγουστο
ducing agent
ργασία
Μάχη στο νήμα μεταξύ Γερμανών-Βρετανών για την πgωτιά
συνεργασία με FF Group
στην ελληνveή αγορά. Οι Ρώσοι χάλwαν μέρος της απώλειCity
ας εσόδων Αμερικανούς.
ογή των
aceτωθι εταιρειών
Σε στρατηγική συμφωνία με τον αγοgές, στις
οποίες ο Ομιλος
Market
Χρηματιστηρίου
FF Group διαθέτει σημαντusή εwννή αγορά αποτ
Μια χαμένη μάχη (αυτή τον στην όμιλο FF Group προχώρησε
CLOUDBIZ, με στόχο πν πEg- παρουσία.
στοιχεία του
εισπράξεων) αλλά μια
υπώνουν
Exchang
αγορές Παράλληλα, μέσω της συνερεπέκταση
ξέλιξη
ισοζυγ
εξωτερι ιού.
γασίας αυτής, η CLOUD BIZ
Σύμφωνα με σχετική
εισέρχεται δυναμι ιά
στον τομέα μεταξύ Βρετανών Γερεαμήνου της Τράπεζας
A. So
Track
Soluti
Limited Ltd
μανών τουριστών) γ
της Ελλάδας (ΤτΕ)
συγκεκριμένη συνeQγασία.
πρωτοποριακών εφαρμογών
eCναι ιδιαίτερα
σημαντική
που αναπτύσσεται διαρκώς- με
ατάλημη της πρώτης θέσης
Πηγών Ενέρπερισσότερες
τη δυναμική είσοδο
μενες wτηρεσίες για τις
επέκταση
νέες διεθνείς