Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟY2o16
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 46
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP ΦΥΛΛΟΥ 13275
T: 2103817 700-210 38 17 716 210 38 17 737 F: 210 38 17 331- 210 38 1281 E:[email protected] We www.ihodimoprasion.gr
SZ: Συνάντηση
ευρωπαίων ΔΝΤ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στις 28 Νοεμβρίου
την Παρασκευή
ο Μοσκοβισί
για την Ελλάδα
στην Αθήνα
Η Ευρωπαϊκή Ενωση ανησυχεί
ργοί Ο
ης Γερ
ς Ολλανδ
ρολογ
και για την αποσύνθεση
ραμματίζ
Πιέρ Μ
βισί, θα βρεθ
Βερολ
ην Παρ
ην Αθ
8 Νοεμβρ
ς εργ
της ελληνικής παιδείας
ης Ελλάδ
λο «Η Ελλάδ
ριση χρ
ριβάλλ
μεταβαλλόμ
Μια μ
διοργ
Εμπορ
λητήρ
9 Νοεμβρ
ης Αθή
ΟΠΑΠ: Ενισχυμένα
έσοδα στο γ' τρίμηνο
Από 1η Ιανουαρίου του
2017 ελληνική γλώσσα
(GGR)
θα διδάσκεται σε όλα
δοσης
τα σχολεία της Ρωσίας
μολαχ
ης Ελλη
ΣΕΛ. 3
Τα Ελλη
θα διδ
Προσλήψεις
Τη σχ
24 ατομων για 2 ετη
ραψε η Ρ
εγχειρ
στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε
Όλγα Β
Νοεμβρ
ργικη
ροηγηθ
η διδ
Ενεργ
ς ΑΕ (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
ην έδρα Ν
δήλωσης
ρόσκλη
Φιλολογ
ης τη
Δ.Ο.Χ) διάρ
χώρας
ριοχής. Τελ
ληρof
ρη ξένη γλ
ΣΕΛ.14
ής Ομ
Προσλήψεις
Στ Δημ
στο ταμείο υγείας
ς σε όλε
βαθμίδες τις
Επιτρ
της Εθνικής Τράπεζας
ς χώρας μ
βάθμι
ροβάθμια Ε
μερα λ
Εθνικής Τρ
ροσεγγίζειμ
βλέμμ
ρίοδο M
ρκαγιες
ΤΥΠΕΤ
διαφέρ
έχει διαμορφ
Παιδείας
μεγαλύτερ
ρόσληψη
Χωρίς προσωπικό
ξιολόγ
διο ενδιαφέρον γ
ς χιλιάδες Ελληνες
το Δημόσιο Νοσοκομείο
ΣΕΛ.15
Χωρις
της Λαμίας
Η Ελλ
μεγάλων- Με όλ
ρρυθμ
φαρμόζε
Περισσότεροι
χνίες
ρογραμμ
ΔΝΤ. Προγραμμα
χουμε
τουρίστες,
λλες φορ
θεμελι
αυτή τη χώρα
ρωτοβουλίες
βιβλί
ξιολόγ
λλείψεις πρ
ης Ομ
αλλά λιγότερα έσοδα
έχει προσφέρ
στο εννεάμηνο
Ελλάδ
Γιατρ
λευρά
ργού Παιδ
ΟΕΝΓΕ
Νοεμβρ
πρώτο πλά
λοφορ
φήμη ό
έντομα θ
Επιτροπή
λαμβανόμ
φράζε
ξιολόγ
χολικών μονάδ
ς χώρας
Χυρισμ
Το ελλ
σύστημα βρ
ργική
ροδρόμ
ρα χρημ
ρισιμι
ριορισμ
χειρουργ
Ελλάδ
Η έκθ
διαμορφ
Η κυβέρν
μφιβολία όλες
μοθετικές
διάλογο γ
ρεφημερ
a 3,5
ΟΟΣΑ δ
πειραματικών σχολείων,
διαμορφώθη
σχολε
ΟΕΝΓΕ, Αφροδίτη P
σης. Ο
μιντιμ
λογής
ς διάλογος γ
Παιδεία ξε
δύο μέλ
Συμβουλ
γραφεί δε μ
ΣΕΛ. 16