Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 24
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5634
Θα ασχοληθεί εκτενώς με θέματα όπως η προσφυγική κρίση
Concordia: Στην Αθήνα η προτη Βmπαiχή Διάσχεψη
Για να ικανοποιηθούν οι δανειστές η κυβέρνηση υπόσχεται έσοδα 2,6 δισ. του χρόνου
Μόλις μισοw.ευ00 τα έσοδα από ι)τιοποιήσειςτο 2016
Μαχριά από τους αρχικούς στόχους του Ταμείου Σύμφωνο συνερΙδιωτικοποιήσεων θα βρίσκονται φέτος τα έσοδα
γασίας JTI με
του προγράμματος σύμφωνα με τον προύπολογι- Δήμο Αμαρουσίου
σμό του 2017
για το Κτήμα
Για να ικανοποιηθούν οι δανειστές η κυβέρνηση
Καρέλλα
ΓΑΙΓΙΕΑ υπόσχεται έσοδα 2,6 δισ. του χρόνου
πρότυπο εδώδιμο, οιχολοΜόλις 500 εκατ. ευρώ ε
"Κτήμα
αoέλλα» έsτωσης 1.500 τ.μ.
θα είναι φέτος τα έσοδα του προγράμ
εστιde ντας
Λογαριασμός 850 εχατ
πολιτων
ματος ιδιωτικοποιήσεων, παρά τους
πάγιου αιτήματός τους
ευρώ σε μισθωτούς
φιλόδοξους στόχους για έσοδα δύο δις
ριβάλλοντος εντός
αστιχού ιστού,
ευρώ που ειχε θέσει η διοικηση του
συνταξιούχους
Η νέα φιλοσοφία
εδώδιμο
TAIΠΕΔ
στοχεύει βrowά στην αναχούqομάδων της πόλης, μέσω της
μέρους
ανα poiν τους, συμβάλλον
με τη συμμεIntracom Defense:
τοπική διαδιsκασία στην ανάκοποίησης
πτική της
τους-Επuτλέον στόχος της νέας
Ολοκλήρωση έργου για τον
φιλοσοφίας είναι η ευαισθητοίτηση της ευρύτερη
ητας του Δήμου, μέσω θεμαγερμανικό στρατό
IΙeριs οπές συντά:
τιxών συναντήσεων
σφορές ύφους 279,4
εριβαλλοντwών
ευρώ προβλέ
aρούaτολογισμός για τους
σχεδιασμός, η
ξιούχους. Μάλιστα, παρ' όλα αντά
Σημειώνεται ότι
WiSPR
ένα σίστημα ενδο
αλιστικού συστήματος eχτιμά
ρώ, έναν
ενημερώνει
ολοκλήρωσε την
«τρύπας» 753
λειτουργίας
δημοτικού
viφιακού συστήματος ενδολογίας
uατασκευάζεται από
Οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις δαπάνης, σωρ
πoαγματοποιηθούν
την IDE. Σύμφωνα με τη
927.6
2017 προέρχο
στο πλαίσιο του προγgάμματος
ευρώ για
ρία, χαρακτηρ
κής ασφάλισης
Εταιρικής
τις εισφορές
Ευθύνης της Japa
Tobacco
πιδόματα Από την αναπροσαρμογή
ΕΚΑΣ,η
κές δοκιμές
ις στην μείωση
θορύβου
τού, μετά τις
International, η οποία συνεισφ.
τονίζεται ότι θα πgoκώEιμ
Επιδόσεων στη ΓΕoιανία
ναπροστιgμογή
έρει στη δημιουργία
ηματwoν xeιmpάoν, ποι θα μειωθούν
Οπως αναφέρει η εταιρία, 2ατά
δημοτικού
εδώδιμου
αρχιτεκτονική
καταβληθούν εντός
τιμώνται ότι θα εξ
τη διάρ
δοκιμών
κήπου στον Δήμο Αμαρουσίου.
μηθούν 42
οχήματα
με τη συνδρομή της εξειδι*
ιxανότητα διασίλδεσης
oΗ6μη φορά, την
μένης εταιρείας
στην ποιοτική μετάδοση με
ικά ραδιοσυστήματα,
κής τοπίου Εcοscapes
στρατιωτικά παράλληλα παρέα
πληροφοριών
υθόνη της υλοeuχολία στη pήση κατά τη
υψηλά
πεδα Boρίβου.
διάρκει