Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΒΖ: Μεγάλο το επεν
ενδιαφέρον για τις μονάδες στη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -TO
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Ανεβάζει
νέα λιστα
Μπαταρίες
Η Tesla οριστικοποίησε συμφωνία δύο δισ. Αλλαγές
στη μετοχwή σύνθεση
για Fourlis
τεσσάρων εταιρειών στο ΧΑ
δολαρίων με την SolarCity
η Beta
Αναβιθμtε τις ελληνικές
FOURLIS
unmλότερη
για τη μετοχή της F
ΦΡΛΚ 0,00%
5,4 από
έaθεσή της στην
οποία διατηρ
τράπεζες η Moody's
τη σύσταση
overweight" για
τίτλο.
στις βελτιωμένες
προβλέψεις γ
μεγέθη
της εισηγμένης λόγω ΙΚΕΑ.
Ειδικότερα προχωρά
αttηση
εκτιμή
νά μετοχή της
ισηγμένης κατά 21%
2% για
γ τρίμηνο 20
ντίστοιχα.
Coca Cola
ύξηση 3,2% στον τζίρο του
HBC: Νέος
χονδρικού εμπορίου
στόχος στα 22,5
Βελτίωση κατέγραψε ο eύxλος Κύκλου Εργασιών στο Χονδg
ευρώ από Alpha
Χονδρικού Εμπο- ιaιό Εμπόguο του 3ου τριμή
3ο τριμηνο
έτους, 2016
παρουσίασε αύξηση zατά
σύμφωνα με
σύγκριση με
yeία, ως προς
αριθμό εργάσιμων ημερών
διαστήματος
τιwτιxού τoutνου ίσης χρονικής 2015,
ενώ σε σύγκριση με τον
διάρκειας, της Εληννής Στατι2ου τριμtΗ
νου 2016 ποχώgησεxατά 5,8%
Bottling
Company
Υψηλότερη τιμή-στόχο για τη
Οικονόμου
μετοχή της Coca Col
22,5 από 20.3 ευρώ δm
η Alpha Fi
*θεση
Σμφωνία για κούρεμα» 50% σε
οowoς πιστολιμττικής αξιολόγησης Αναμένει μείωση προβΕπιστροφή στην κερδοφορία το επόμενο διάστημα περιμένει
της στην οποία
ση "outpe
νεων ?και κόστους χρηματοδότησης. Πώς θα κινηθούν
δάνειο της Dry Ships
NPEs, τι λέειγια τον αναβαλλόμενο φόρο. Βλέπε
Η χρηματιστηριακή
1,8% για την οιsωνομία το 2017
προβλέψεις
σημαί
της ως το 2020 διαμορφώνονΗ Dry Ships,
η εισηγμένη
στον 50% των Exxρεμών πληρωμών
χαμηλότερα από
Nasdaq
ναυτιλιακή εταιρία xεφαλαίου χαι τόκων
συμφερόντων του εφοπλιστή οπως αναφέρει η σχετική
ανα- Σε «σταθερό» από «αρν. ξιολόγησης,
επικαλούμεσηΥμενη
τεTWEl ς στόχους της η
Παgγου Οικονόμου, αναχοίνot xοίνωση, η εταιρία έχει
αποπ- ητwό» αναβάθμισε το out. νοςβελτιώσεις στην κεgδοφCCHBC, η τιμή στόχος
look για το εληνιχό τgcsτεορία και τη χρηματοδότηση
ότι συμφώνησε με ένα
δολάρια από
πιστωτών της για ρύθμιση
ξιxό σύστημ
αρχικό
Η Alpha Fi
σημειών
του δανείου που
ίου, ενώ
βάλλει
προβλέ
μέση ετήσια
Με βάση τους όρους τη
δολάρια τους
πωλήσεων χοτά
αύξηση
ίας, η δανetστeια τράπεζα επόμενους εννέα μήνες.
0,8% ως
συμφώνησε να διαγράψει το