Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 652,52 μονάδες
Ανοδος 0,21%
Σελ 5
tenet gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9095 ΕΤΟΣ 32
BOMBA ΦΙΓΙΟΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕ
Αμφιλεγόμενο
«Θα απολύσω 500.000
δημοσίους υπαλλήλους»
Σελ 6
ΝΟΣΟΣ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
Eurogroup
Διαψεύσθηκαν
οι ελπίδες για έν
ΣεA.5
νέο φάρμακο
Σελ 2
ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τσίπρας: Ρεαλιστικο και απολύτως
ΑπfΘανn n λύση
Απίθανη θεωρεί Citi μια συμ
φωνία για αξιοσημείω
του ελληνικού χρέους
αναγΚαι0 να Κλεισει η διαπραγματευση
φρυνση πριν τις 5 Δεκεμβρίου, σε σχόλιό
της αναφορικά με τα σενάρια συνάντησης του λεγόμενου Wash
Σελ.3
ington Group στο Βερολίνο.
Ενώ αυξάνονται οι πιέσεις για
Υπάρχει εξάρτηση
να προχωρήσουν οι διαπραγμα
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ
Και ονομάζεται
τεύσεις για το πρόγραμμα
αι τα
μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού
Bigorexie
χρέους πριν οι εκλογές σε πολλές
ώρες της ΕΕ καταστήσουν το θέ
Σελ 7
μα προβληματικό, παραμένει απί
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΝΟ
θανn μια συμφωνία για σημαντι
κή ελάφρυνση χρέους ως τις 5
Δεκεμβρίου, σημειώνει ο οίκος.
Σημειώνει ωστόσο ότι ενδέχεται
να υπάρξει μια συμφωνία για
Βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα
μείωναν την ευαισθησία των δα
νείων
ESM στις μεταβολές
NAMεtζεστόpιροκρότημα του
των επιτοκί
Η απόφαση του ΔΝΤ για το αν
θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα
ενδέχετα
να καθυστερήσει για
μερικούς μήνες, σημειώνει.
Επισημαίνει δε ότι ο
περιορ
σμοί ρευστότητας δεν αναμένεται
Κοσμου τελευταΙΟ «αντιο»(
να γίνουν ασφυκτικοί για την
Δεμένα τα πλοία
μέσα του 2017
ριν τ
αφήνοντας περιθώριο για περαισταλμάνια
τέρω διαπραγματεύσεις
Σελ 8
Ο λογικός