Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Επικίνδυνοι χειρισμοί Ερντογάν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 08ο ο Αρ. φύλλου 29397 Ιδρυτής: ΓΑ. Βλάχος
Διαπραγμάτευση
Επικίνδυνοι χειρισμοί Ερντογάν Ε.Ε.-ΔΝΤ
«πακέτο»
Συνάντηση
ζητεί ο Ράμα
Κλιμακώνει την αμφισβήτηση της Συνθήκης mςΛωζάννης, θέτει εμπόδια στο Κυπριακό
για λύση
Συνέντευξη
Κυπριακό πτονότ
περίοδο ευρύτ
έντονων δ
δεν εixεδΑ σει
πλευρά Μbυσταφά
συμφωνία. Πάντω
ότι πάρει περιθώριο
στο χρέος
γοσων περί το Κυπριακό, προβαί
έτους, ενώ
ρόεδρος Ταγιπ Ερντογάν, ο οποbs
βαρύ κλtu
μφισβnτή σεις
Ερντογάν αναμένεται να συναντηθούν
οι επικεφαλής
δύο μεγαλύτ
Βερολty
Παρασκευή
ΑΛβανός πρωθυ
μβρίου-σύμφωνα με πληροφορίες ομμάτω
πουργό Εντι Ρόμα Wcπ.
mνόs-προκειμένου να συρ- xθεs
πραγματεύσεων
την Τουρκία. Σελ.3
συνέντευξη
συνομιλεs τήσουν
Κυπριακό σε σχέ
υργών Οικονομ
μεγαλύτερο
Ο x.Ράμ
της Ευρωζώνης
Ταραχώδες τετ α τετ Τραμπ με δημοσιογράφους
πουργοAέξnΤσtπρα αρνείται ότ
ειμένου ναβρεθεMσn
λουθε αλυτρωτική πολπκή, ενώ
χρέους, οποlαθα
νικό πρόγρα
υπήρξε τουρκική παρέμβαση
μετάσχοwoιυποupγοl
συμφωνία οριοθέ
Γαλλίας,
Ελλάδος, αλλά
Γερμανίας,
ρακτηρίζει στρατmγική τη σxέσn τ
Eurogroup, ολλανδός
συρxtα. Τέλος,
άισελμπλο
στηρίζειότι
τεδάφισnσπτιάν
Μπενουά Κερέ από
γενικότερη αστικής ανάπλοσns.
ός από
ΣΗΜΕΡΑ
τρόικας από
βασικά
Ετσι,xαBlστ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΣ ΤΑΚΗΣΤΟ ΥΕΘΑ
Συζήτηση
5ης Δεκεμβρίου.
για στράτευση στα 18
Περαιτέρω
Κούρεμα»
στα εφάπαξ
ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝ
546,6 ευρώ μέση
Κρύβει
80 μνημόνι
δαπάνη των τουριστών
περικοπές στα εφάπαξ, πιέ
ντάξεων
εοεκτελεστικό απόσπασμα», αφού ο
οξύ άλλων
προσχέδιο
νημονίου. Επισns, περιλαμβά
ανάπτυξη ενός
χρονικό διάστημα
Ολυμπιακά
Νέα κωλυσιεργία στο Ελληνικό
κών με
ληξιπρόθεσμους οφειλέτ
Δημοσίου. Επιπλέον,
έργα... ξανά
προσχέδιο
Οι εγ
ΟΣΥ δεν έχ
φερθεί ακόμη
έχει βρεθεί νέος χώρος
ότnxυβέρνησn
οσμή τη δημιουργi
στην Αθήνα
πλήρη λειτοupγιαAplσκεται
σύμβασnπαραχώρησns
πρώην αεροδρόμιο. Οaρμόδ
ένο Φεβρουάριο
από τότε
POS απόόσεsεπxειρήσε
λευπαρά τις αντιδράσεις
xέsΣυγκοινuvies)
συργείου Υποδομών αρμόδιεsυπηρεσίε
έχει κλείσει.
δεν ουν
εpθεiκαι εντός
δημοτικής
φερθεί σε άλλο χώρο από
φιλοξενήσει Το τελε- πρόxετται γαxρονοβόρο διαδικασία
διαφυγή Τέλος, με
Σχέδιο
ρασμένο μήνα, σύμφω
υψηλό κόστ
νικές αξίες.
Διόδια: Αύξηση
σύρει τουπουργεο Υποδομών
Αποχαιρετισμός στον Κωστή Στεφανόπουλο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ματος τρικής Καλαμάτας. Στον
σταθμό Καλαμάτας,
Λάθος
από πολεοδόμους
λόγους.
ράλληλα,
δύο ανισόπεδων κόμβων
φόρο Κnφισtas
όμβου
λεωφόροAεξάνδρας
συνετεis δnλώσειs
υπολογισμού 22,5
έδρου Ερντογάν
για τη Συνθήm
Ο Βρετανός πρέσβηςTovκημ
σταθεροποunτικά.
ευρώ). Χρειμένη συμφωνία επει συμβάλει
πόλης
πεδοusxόμβοus: Το υπουργείο Υποδομών δεν φαl
γνώρισε πολλούς
οποία σύμφω
αμένουνoσxoΝαστεs,
απόφαση. Στο δ
ευρωπαbcέsκυβερνήσεs,
έργων περιλαμβάνετο
διεθνείς παρά
διοργάνωσαν χθες
λάθος σήμα,
Δημητρίου ΠαλαιούΨυχικοάn εξόδιος
λάθος στηin,
δρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπouου.
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Οι πειρατές του Αμαζονίου
Δεδομένα και σενάρια
μία δύσβο
Αυτέςoιπεροδα είναι πάντοτε γεμάτες
thδυνη περίοδο
τισμένη ανάπτυξη
δεδομένα
θα βρεθούν
Καλiντγκραντδιαμαρτυρήθηκε
ξοδα μάλιστα
προκαλέσειαβεβαιότητα
στις Ερντογάν μαιόζει να έχει αποατήσει στενή
ΓερμανοίΧριστιανοδημ
ηγέτη
μπορούσε απήναεhoinεπόμενn Kivπαn
μοντέλο AuστραM
επίσημα
ροφανής εναι
δυσμάς:
σθούνλεπτοi
όσων διασώζονται
γιατί πλέον έχουμε μπει
όντως θα ήτο
τώρα όμ
Ερντογάν δενaει τραβήξει το
πληθυσμού των παραποτάμιωνπόλεωνέxει
προκαλέσει έκρηξη
λογής
ληματικότητας,
άζονται 32 έργα,
βατική περίοδο.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα