Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΚατατέθηHε το νο για ενε
α στο Δημόσιο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4822 Τρίτη 22.11.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
AIΠΕΔ
Κορίδης:
Τρυφωνόπουλος:
τις 30/1 η υποΠοτέ δεν ζητήσαμε αύξηση του
Ετήσια αύξηση 5% στη διοργάνωση
βολή προσφοορίου ομαδικών απολύσεων
συνεδρίων στην Ελλάδα
ρών για
EΕΣΣTY
Το Διοικητικό Συμβούλιο
AIΠΕΔ αποφάσισε, από
βολής σχετι ού αιτή
ματος από ενδιαφEgόμ
θα τονώσει την
ενόντή, την παράταση της
zαταληpmuής ημερομηνίας
βολή δεσμ
2ων προσφορών γ
ξαγορά
μετοχι μού zεφαλαίου της
EΕΣΣTY AE.
Ως νέα καταληκτική ημερομ
2017.
Αντισυνταγματιχή
Δεν έχει τεθεί
η «εκ παραδρομής»
θέμα νέου
ρύθμιση Αθανασίου
ντα ημxτ ική nρthpae cατό την δημοσίου χρήματος.
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η
παραδρομής ούθμιση» (νοycoθετvcή Αθανασίου όταν διοατίστωσe
tητήσει συγγνώμη για την
νόμου 4254/20
πρώην υπουργοί
απεσύρθη άμ
φέρει με τροπονομοθετικό κενό
τη λογία, δηλώνοντας
ότι διαγραφή
απαλλαγούν
αδίκημα τη
Δεν έχ
θεί θέμα
έου μνημονιο
Εσωτερικών Πάνος Σ
Ενθαρρυνwώς ο συνδυασμός αύξησης ΑΕΠ και ουτασχόλ
έντευξή
Η χώρα χρειάζεται ισυρή
ησης το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με Alpha Bank. Επιταxστην εφημερίδ
ανάγnή να βελτιωθεί ο Δείκτης
0%ονομικής Εξάρτ
μπληρώνει πως
τέτοιο θα ισοδυναμ
διακομματική κυβέρνηση
μολογία αποτυχίας
σημερινού προγράμματο
Σύμφωνα μ
ίδιο,
νώσεις
με νομένου
«Η κυβέρνηση οφεθε
να αξιο- ης
μνημόνια απέτrt
ΕΑΣΤΑΤ επιβεβαίωσαν πν ρυθμό μεγέθυνσης 1,
Ο πρώην
ήσει την προτροπή
ργός χαρα
δήrησ
eάν Ομπάμα
για την προώθηση τηatει «άστοχη
προσδοeία για ανάκαμm ετήσια βάση χαι 0,5% σε
ναxύzλοση της λιτότητας
μπλε ότι «όποιος μιλά γ
μεταρρυθμίσεων
ληνικής
τριμηνιαία βάση, ως αποτέτης
Εται σημεg συνδυασμό ελάφρυνση ελάφρυνση του χρέους κάνει
με την από το τρίτο τρίμηνο του λεσμα των τμηλών επιδράνό πρόγραμμα
στην Ελλάδα, προσθέτον
βάσεως (base effects
τρέχοντος έτος με ιpυροτας, ωστόσο, ότι
τους όρου
δονwό Πρακτορείο Ειδήσεων ο wτeνθύμαe «αυτό
που Uτέγρα
της εξόδου από τη λιτότητα
βουλευτής της Δημοκρατικής
μταράταξης Γιάννης Μανιάτχρέους μετά το 2018»